2013

Išleistas naujas leidinys apie sergamumą profesinėmis ligomis

2013 06 26

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido naują leidinį „Sergamumas profesinėmis ligomis Lietuvoje 2012 metais“.

Leidinyje pateikiami Lietuvos dirbančiųjų sergamumo profesinėmis ligomis statistiniai duomenys: sergamumo profesinėmis ligomis dinamika 2003–2012 m., sergamumas pagal amžių, lytį, ekonominės veiklos rūšį, profesinių ligų grupes, profesinių ligų priežastis, sergamumo struktūra profesinėmis ligomis pagal profesiją, administracinę teritoriją ir lytį.

Leidinyje taip pat pateikta informacija apie profesinių ligų tyrimą, ginčytinų profesinių ligų diagnozių nustatymą, socialinio draudimo išmokas ir profesinių ligų registravimą.

Leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti. 

Leidinį galite atsisiųsti čia.

Daugiau informacijos jums gali suteikti Danė Krisiulevičienė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Profesinių ligų valstybės registro vadovė, telefonu (8 5) 212 0876 arba el. paštu: dane.krisiuleviciene@dmc.lt