2013

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 2 (61))

2013 06 18
Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“  (2013/Nr.2 (1)) numerį.
 
Leidinyje publikuojama dvylika originalių straipsnių. Straipsniuose nagrinėjamos temos: dėl profesinės ligos nustatymo besikreipiančiųjų pacientų patirtis dalyvaujant profilaktiniuose periodiniuose darbuotojų sveikatos tikrinimuose; širdies ir kraujagyslių bei onkologinių ligų prevencinių programų įgyvendinimas pirminės asmens sveikatos priežiūros grandyje gydytojų požiūriu; gyventojų informuotumą, dalyvavimą ir požiūrį į onkologinių ir širdies kraujagyslių ligų prevencines programas sąlygojantys veiksniai; odontologinių paslaugų prieinamumas pacientams su judėjimo negalia Lietuvoje; erkinio encefalito viruso paplitimas tarp Kauno rajono gyventojų; intyvaus partnerio smurtą patyrusių moterų tipai; I ir II tipo cukriniu diabetu sergančių asmenų savo ligos suvokimas ir gydymo rekomendacijų laikymasis; vyresniųjų klasių mokinių žinių, gyvenimo įgūdžių įsivertinimas ir nuomonė apie psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevenciją mokykloje ir kitos temos.

Žurnale taip pat publikuojama literatūros apžvalga apie darbo medicinos gydytojo reikšmę visuomenei.

Žurnalo redakcijos skiltyje nagrinėjamas asmeninis ir visuomeninis sveikatos priežiūros atsakomybės klausimas.

Žurnalo rubrikoje „Visuomenės sveikatos praktikai“ specialistai informuojami apie šiuo metu vykdomą,  Europos sveikatos ir vartotojų vykdančiosios agentūros finansuojamą sveikatos netolygumų mažinimo projektą “ACTION-FOR-HEALTH”.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" -> Archyvas.