2013

Įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT darbo grupės „Sergamumo statistika“ pasitarimas

2013 06 18
Birželio 11–12 d. Liuksemburge įvyko Europos Komisijos statistikos tarnybos EUROSTAT techninės darbo grupės „Sergamumo statistika“ (TG MORB) pasitarimas, o birželio 13 d. – EUROSTAT tikslinės darbo grupės „Sergamumas“ (TF MORB) baigiamasis pasitarimas. Lietuvai šiose darbo grupėse atstovauja ir pasitarimuose dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė.
 
Tikslinė darbo grupė „Sergamumas“ sukurta 2011 m. Jos tikslas – parengti 16-os šalių bandomųjų sergamumo statistikos projektų analizę bei rekomendacijas dėl galimybės rinkti  sergamumo statistiką. TG MORB posėdyje buvo pristatyta tikslinės darbo grupės TF MORB parengta analizė ir rekomendacijos.
 
TG MORB posėdyje Rita Gaidelytė pristatė duomenų palyginamumo problemas, išryškėjusias nagrinėjant sergamumo projektus. Iš pirmo žvilgsnio duomenys atrodė labai skirtingi (iki 2000 kartų), tačiau eliminavus netinkamus arba blogos kokybės duomenų šaltinius, skirtumai tapo ne tokie dideli, gana panašūs į subjektyvaus sergamumo duomenų, gaunamų iš sveikatos apklausų, skirtumus tarp šalių. Sergamumo statistikai, skaičiuojamai iš sveikatos priežiūros įstaigose užregistruotų duomenų (diagnosis-specific morbidity), visada įtaką darys skirtingos sveikatos sistemos, šalių gydytojų diagnostikos ir kodavimo tradicijos ir pacientų požiūris į savo sveikatą. Todėl lygindami sergamumą, neišvengiamai turėsime lyginti ir šalių sveikatos sistemas.
 
Šalys pritarė tikslinės darbo grupės rekomendacijoms bei toliau tęsti metodinį darbą sergamumo statistikos srityje bei galimybei nuo 2018 m. reguliariai rinkti duomens. Tačiau daugelis šalių pabrėžė sunkią ekonominę situaciją, mat norint surinkti sergamumo duomenis, reikės papildomų lėšų, daugiau specialistų, daugelyje šalių gal net teks sukruti papildomus duomenų šaltinius. EUROSTAT atstovai pažadėjo ieškoti lėšų, reikalingų šalims pradiniame darbo etape, taip pat kurti komitetą ar ekspertų grupę, kurie vadovautų metodiniam darbui.
 
Baigiamajame TF MORB darbo grupės pasitarime dar kartą aptartos bei pakoreguotos baigiamosios sergamumo projektų analizės išvados bei rekomendacijos, atsižvelgiant į techninės darbo grupės pasiūlymus.
 
Daugiau informacijos galite gauti tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.