2013

Suomijoje įvyko Neinfekcinių ligų prevencijos seminaras

2013 06 12
Birželio 5–8 d. Helsinkyje ir Joensuu (Suomija) įvyko Neinfekcinių ligų prevencijos seminaras (angl. Noncommunicable Disease Seminar), kurio tikslas – pristatyti ir išdiskutuoti tarptautines neinfekcinių ligų prevencijos ir kontrolės strategijas.
 
Seminare dalyvavo ir penki Lietuvos visuomenės sveikatos specialistai.

Lietuvos atstovų dalyvavimas finansuotas įgyvendinant Europos Sąjungos projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (VP1-1.1-SADM-10-V-01-007), kurį vykdo Higienos institutas kartu su projekto partneriu – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.

Seminarą organizavo Suomijos nacionalinis sveikatos ir gerovės institutas (National institute of Health and Welfare) kartu su Rytų Suomijos universitetu (University of Eastern Finland) bei Sveikatos partnerių tyrimų ir mokslo institutu (Health Partners Institute for Education and Reasearch).