2014

Testo formos rekomendacijos padės įsivertinti, kaip stiprinama darbuotojų sveikata darbo vietoje

2014 12 22
Higienos institutas kartu su VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“, Suomijos profesinės sveikatos institutu ir Latvijos Rygos Stradins universiteto Darbo ir aplinkos medicinos katedra bei Profesinės saugos ir aplinkos sveikatos institutu parengė rekomendacijas, kaip stiprinti sveikatą darbe. Lietuviški „10 svarbiausių patarimų, kaip stiprinti sveikatą darbe“ adaptuoti pagal Suomijos profesinės sveikatos instituto specialistų parengtą pavyzdį. Šios rekomendacijos taip pat išleistos suomių, latvių ir anglų kalbomis.
 
Rekomendacijos apie sėkmingą darbuotojų sveikatos stiprinimą parengtos netradiciniu, testo formatu. Pateikiama 10 pagrindinių patarimų, kurie išskaidyti į smulkesnius teiginius. Skaitantieji gali žymėti teiginius, kuriuose aprašomų patarimų jų darbovietėje yra laikomasi: kuo daugiau teiginių jie pažymi, tuo labiau jų darbo vietoje yra stiprinama darbuotojų sveikata ir darbingumas. Rekomendacijos skirtos visiems įmonės ar įstaigos bendruomenės nariams: darbuotojams, darbdaviams, profesinės sveikatos specialistams.
 
Rekomendacijos apie sveikatos darbe stiprinimą parengtos įgyvendinant tarptautinį projektą „Sveikatos ugdymo darbo vietose tyrimas: esama padėtis ir poreikiai“ (2013–2014 m.). Projekto koordinatorius – VšĮ „Pozityvios sveikatos komanda“. Projektą finansavo Šiaurės ministrų tarybos Nordplus Adult programa.
 
Rekomendacijas elektroniniu formatu galima rasti Higienos instituto puslapyje (Leidiniai -> Rekomendacijos).
 
Daugiau informacijos gali suteikti HI Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Šidagytė (el. p. rasa.sidagyte@hi.lt, tel. (8 5) 212 2574) ir Sigita Vičaitė, projekto koordinatorė (el. p. info@sveikatoskomanda.lt, mob. tel. 8 671 41457).