2013

Visuomenės sveikatos specialistai kviečiami tobulintis Danijoje

2013 05 28

Įgyvendinant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos tobulinimas“, Higienos institutas kartu su projekto partneriu – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, kviečia visuomenės sveikatos priežiūros specialistus teikti paraiškas ir kelti kvalifikaciją tarptautinėje Nordic saugos tyrimų konferencijoje „Traumų prevencijos ir saugos užtikrinimo naujos strategijos“ (Nordic Research Conference on Safety „New Strategies for Injury Prevention and Safety Promotion“), kuri vyks 2013 m. rugpjūčio 26–28 d. Danijoje. 

Paraiškos priimamos iki 2013 m. birželio 3 d. užpildžius formą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų, norinčių kelti kvalifikaciją užsienio šalių organizuojamuose kvalifikacijos tobulinimo renginiuose paraiška" (priedas). Kartu su paraiška būtina pateikti gyvenimo aprašymą (CV).

Atkreipiame dėmesį, kad teikiantis paraišką asmuo ją turi suderinti su darbdaviu.

Paraiškas prašome siųsti faksu (8 5) 262 4663, el. paštu institutas@hi.lt (skenuotą pasirašytą paraišką) arba adresu: Higienos institutas, Didžioji g. 22, LT- 01128 Vilnius.
 

Daugiau informacijos tel: (8 5) 212 1810, tel. (8 5) 262 5479.
 
Informuojame, kad dalyvių skaičius ribotas.