2013

Europos ligų prevencijos ir kontrolės centre – ESAC-Net koordinatorių pasitarimas

2013 05 22

Gegužės 13 d. Stokholme vyko Europos ligų prevencijos ir kontrolės centro (ECDC) valdomo Europos antibiotikų vartojimo stebėsenos tinklo ESAC-Net koordinacinės grupės pasitarimas, kuriame dalyvavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė. Pasitarimo metu svarstyti 6 pagrindiniai klausimai, susiję su tolesniu tinklo vystymu, kokybės ir šalių poreikių užtikrinimu, bendradarbiavimo su ECDC valdomais tinklais bei kitomis ES ir kitų šalių institucijomis.

Daugiausia dėmesio buvo skirta antibiotikų suvartojimo ligoninėse stebėsenos plėtrai. Jungtinės JAV ir ES ekspertų darbo grupės – TATFAR - parengtose rekomendacijose siūloma parengti vieningus  standartus antimikrobinių vaistų suvartojimo ligoninėse stebėsenai Europos Bendrijoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose. ESAC-Net ir JAV veikiančioje sistemoje antibiotikų vartojimas ligoninėse matuojamas skirtingais indikatoriais – ESAC-Net pagrindinis rodiklis – nustatyta terapinė dozė, o JAV – terapijos dienos. Koordinacinė grupė aptarė ESAC-Net atstovavimą bei stebėsenos rodiklių ir indikatorių atrankos bendruosius pricipus. 

Taip pat pasitarime spręsta dėl kai kurių antibiotikų nustatytos dienos dozės (angl. - defined daily doses, DDD) atnaujinimo, jo poreikio ir galimybių. Gaunama informacija iš įvairių ESAC-Net dalyvių, kad šalyje realiai skiriama tam tikrų antibiotikų dozė stipriai skiriasi nuo PSO Vaistų statistikos bendradarbiavimo centro nustatytos DDD. Kadangi DDD keitimo procedūra yra sudėtinga, nuspręsta atlikti ESAC-Net tinkle dalyvaujančių šalių apklausą ir išsiaiškinti prioritetus, t.y. atrinkti tuos antibiotikus, kurių realiai skiriama dozė ir DDD skiriasi labiausiai. Tuomet planuojama inicijuoti DDD keitimo procedūrą bendraujant su PSO centru.

Pasitarime taip pat aptartas ESAC-Net atskaitų rengimas, tinklo dalyvių trečiojo metinio susitikimo ir kiti organizaciniai klausimai.

Pasitarimo parengiamoji medžiaga ir programa (atsiųsti)

Daugiau informacijos apie pasitarimą Jums gali suteikti Rolanda Valintėlienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė, tel.: 85 261 8390, arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt