2013

Sofijoje – TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdis

2013 04 30

Šių metų balandžio 23–25 d. Sofijoje vyko TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdis ir tarptautinio tinklo susitikimas bei praktinė išvyka. TUBIDU projekto valdymo komiteto posėdžio metu buvo aptartos veiklos, įvertintas projekto įgyvendinimas, susitarta dėl tolimesnių projekto veiklų vykdymo. Posėdžio metu vyko išorinis projekto vertinimas, atstovai iš Higienos instituto dalyvavo fokusuotų grupių diskusijoje, kuri padės įvertinti, kaip vykdomas projektas.

Tarptautinio tinklo susitikime ir praktinėje išvykoje dalyvavo 10 šalių – Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Ukrainos, Gruzijos, Bulgarijos, Rumunijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Portugalijos – atstovai.

Šio susitikimo tikslas – pasidalyti gerąją patirtimi, kaip bendruomeninių organizacijų įtraukimas ir integracija gali pagerinti paslaugas, skirtas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams.

Tarptautinio tinklo susitikimas ir praktinė išvyka buvo inicijuota, vykdant projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros sistemos ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių” (angl. TUBIDU – „Empowering civil society and public health system to fight tuberculosis epidemic among vulnerable group”), kuriame dalyvauja Higienos institutas. Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymą galima rasti interneto tinklapyje http://www.tai.ee/en/tubidu.

Daugiau informacijos apie susitikimą Jums gali suteikti: dr. Laura Narkauskaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė, tel. 8 52 62 8513, el. paštas: laura.narkauskaite@hi.lt.