2013

Rekomendacijos, kaip valdyti konfliktus, naujame skydelyje

2013 04 04
Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistų parengtas rekomendacijas, kaip darbe valdyti konfliktus ir išvengti psichologinio smurto, galima rasti per specialų skydelį „Konfliktų ir smurto valdymas darbe“ Higienos instituto interneto svetainėje http://www.hi.lt arba tiesiogiai čia.

Rekomendacijomis gali pasinaudoti ne tik įmonių vadovai, profesinės sveikatos specialistai, bet ir visi darbuotojai, siekiantys kurti sveiką ir saugią darbo aplinką.

„Konfliktas darbe pats savaime nėra nei žalingas, nei naudingas. Tinkamai valdomi konfliktai padeda sutelkti, motyvuoti darbuotojus, neapčiuopiamas konfliktų priežastis paversti matomomis, suteikia skaidrumo, gerina bendradarbiavimą bei sprendimų priėmimą. Tačiau nevaldomi konfliktai gali neigiamai veikti psichosocialinę darbo aplinką ir darbo produktyvumą, tapti smurto darbe priežastimi,“ – teigia Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė dr. Birutė Pajarskienė.

Moksliniais tyrimais įrodyta, kad smurtas darbe turi neigiamų pasekmių ir smurtą patyrusio, ir smurto liudininkais buvusių darbuotojų fizinei bei psichikos sveikatai. Negatyvias smurto pasekmes patiria ir visa organizacija, nes mažėja darbuotojų produktyvumas bei lojalumas, didėja nedarbingumo dienų skaičius, dažniau keičiasi darbuotojai, blogėja organizacijos reputacija.

Rekomendacijas, kaip valdyti konfliktus ir išvengti pasikartojančio užgaulaus elgesio darbe, Profesinės sveikatos centro specialistai parengė 2010–2012 m. dalyvaudami Leonardo da Vinčio projekte CONFLICTMAN. Šio projekto tikslas – mažose ir vidutinėse įmonėse įdiegti Norvegijoje taikomą metodiką „Darbo vieta be smurto apraiškų“. Rekomendacijos aprašytos leidinyje „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“. Kiekviena iš šešių projekte dalyvavusių valstybių pritaikė metodiką pagal šalyje galiojančias saugos ir sveikatos darbe nuostatas, pasirinko strategiją ir įdiegė 2–4 įmonėse.

Metodikos esmė – sukurti bendrą įmonės vertybių sistemą. Ji turi būti aprašoma originaliame įmonės vertybių dokumente bei numatomos procedūros, kaip tų vertybių bus laikomasi. Gerąją Norvegijos patirtį savo darbo vietose diegė trys Lietuvos įmonės: Veisiejų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“, Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“ ir UAB „Tradintek“.

„Tikimės, kad konfliktų darbo vietoje valdymui skirta rekomendacinio pobūdžio medžiaga padės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms sukurti efektyvią konfliktų darbe valdymo sistemą ir išvengti psichologinio smurto atvejų“, – sako dr. B. Pajarskienė.

Rekomendacijas galima rasti per specialų skydelį „Konfliktų ir smurto valdymas darbe“ Higienos instituto svetainėje http://www.hi.lt arba tiesiogiai adresu http://www.hi.lt/conflictman.
 
Daugiau informacijos gali suteikti dr. Birutė Pajarskienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė, tel. (8 5) 212 2817, el. p. birute.pajarskiene@dmc.lt