2013

Išanalizuoti 2012 m. hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenys

2013 04 03

Išanalizuoti 2012 m. hospitalinių infekcijų (toliau – HI) duomenys epidemiologinės priežiūros padidintos rizikos skyriuose. Nacionaliniu lygiu savanoriškai duomenis pateikė 31 reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyrius (toliau – RITS), t. y. 4 skyriais daugiau nei 2011 m. ir 47 chirurgijos skyriai. RITS pateikė duomenis apie 2481 pacientą, besigydžiusį RITS daugiau nei 2 paras. Chirurgijos skyriai pateikė duomenis apie 5578 pacientus, kuriems buvo atliktos koronarinių arterijų šuntavimo, Cezario pjūvio, storosios žarnos, apendektomijos, cholecistektomijos, kirkšnies išvaržos, ortopedinės bei venų operacijos.

Pagrindiniai duomenys reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose

2012 m. hospitalinės infekcijos užregistruotos 430 (17,3%) pacientų. Iš viso nustatytos 606 HI, HI sergamumas siekė 24,4 atvejo 100 pacientų (vaikų – 6,6, suaugusiųjų – 27,1), arba 28,0 atvejai 1000 lovadienių (vaikų – 8,0, suaugusiųjų – 30,8). Lyginant su 2011 m. sergamumas HI RITS padidėjo 1,7 karto, sergamumas HI suaugusiųjų pacientų grupėje išlieka beveik 4 kartus didesnis nei vaikų grupėje. Atskiruose reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuose sergamumas HI svyravo nuo 0 iki 72,4 atvejų 1000 lovadienių.

2012 m. vyraujančiomis išlieka apatinių kvėpavimo takų infekcijos (43,7%) (tarp jų pneumonija – 32,3%). Lyginant su 2011 m. rezultatais, sergamumas pneumonija padidėjo 1,5 karto ir siekė 9,1 atvejo 1000 lovadienių arba 19,5 atvejo 1000 dirbtinės plaučių ventiliacijos dienų. Sergamumas kraujo infekcijomis siekė 3,6 atvejo 1000 centrinės venos kateterizacijos dienų, šlapimo takų infekcijomis – 4,0 atvejai 1000 kateterizacijos dienų ir išlieka panašus kaip ir 2011 metais.

Dažniausi hospitalinių infekcijų sukėlėjai – Acinetobacter spp. (18,9%) ir Klebsiella spp (14,2%). Nustatyta HI sukėlėjų atsparių antimikrobiniams vaistams: meticilinui atsparaus Staphylococcus aureus (MRSA) – 1,7% (10), Klebsiella spp. gaminančios plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) – 1,3% (8) ir vankomicinui atsparaus enterokoko – 0,2% (1).

Antimikrobiniai vaistai buvo paskirti 81,3% pacientų. Iš viso paskirti 4285 antimikrobiniai vaistai, dažniausiai – I-II kartos cefalosporinai (25,4%) ir plataus veikimo spektro penicilinai (14,1%).

Pagrindiniai duomenys chirurgijos skyriuose

2012 m. operacinių žaizdų infekcijos (toliau – OŽI) buvo užregistruotos 114 pacientų (2,0%). Beveik pusę visų užregistruotų OŽI sudarė giliosios operacinių žaizdų infekcijos (46,5%). Operacinių žaizdų infekcijos dažniausiai išsivystė po storosios žarnos – 10,4% ir koronarinių kraujagyslių šuntavimo – 6,5% operacijų. Lyginant su 2011 m. OŽI dažnis po koronarinių kraujagyslių šuntavimo operacijų padidėjo 1,8 kartus.

Antimikrobiniai vaistai profilaktikai buvo paskirti 4943 operuotiems pacientams (88,6%). Pirma antimikrobinio vaisto dozė 4377 (88,5%) pacientams buvo paskirta ≤ 2 val. prieš operaciją ir 3062 (61,9%) pacientams antimikrobiniai vaistai skirti tik operacijos dieną.

Mikrobiologiniai tyrimai buvo atlikti 89 (78,1%) operacinės žaizdos infekciją turintiems pacientams. Didžiąją dalį visų išskirtų sukėlėjų sudarė gram neigiamos bakterijos; trims pacientams nustatyta operacinių žaizdų infekcijų sukėlėjas atsparus antimikrobiniams vaistams – Escherichia coli gaminanti plataus veikimo beta laktamazes (ESBL) (3,4%).

Su Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros reanimacijos ir intensyvios terapijos bei chirurgijos skyriuose 2012 m. ataskaitomis galite susipažinti Higienos instituto internetinės svetainės (www.hi.lt ) skyrelyje „Hospitalinės infekcijos. Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros duomenų ataskaitos.“

Daugiau informacijos Jums gali suteikti: Jolanta Ašembergienė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 261 6681 arba el. p. jolanta.asembergiene@hi.lt