2013

Surengti hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai

2013 03 28

2013 m. kovo 27 dieną Higienos institute įvyko hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai, skirti infekcijų kontrolės specialistams bei asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Mokymai buvo organizuoti vykdant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138–5465) 28 punktą. Kursus sėkmingai baigė 13 dalyvių.

Šių mokymų metu dalyviai buvo supažindinti su hospitalinių infekcijų apibrėžimais ir registravimo kriterijais, paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu, tyrimo anketos pildymu ir, kaip duomenis suvesti į elektroninę duomenų formą EpiData programa. Buvo aptartos pagrindinės paplitimo tyrimo anketos pildymo klaidos. Teorinės žinios buvo įtvirtintos praktiniais užsiėmimais.

Žinios įgytos mokymų metu bus pritaikytos š. m. balandžio mėn. atliekant kasmetinį infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimą visose stacionarines paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

Kursus baigusių dalyvių sąrašas (atsiųsti)

Daugiau informacijos Jums suteiks: Jolanta Ašembergienė, Higienos instituto  Visuomenės sveikatos technologijų centro Inovacijų skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu: jolanta.asembergiene@hi.lt.