2013

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2013/Nr. 1 (60))

2013 03 25

Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“  (2013/Nr. 1 (60)) numerį.

Leidinyje publikuojami dešimt originalių straipsnių. Didžiausias dėmesys šiame numeryje atkreiptas į psichologinius ir psichosocialinius visuomenės sveikatos veiksnius. Išsamiai aptariamas neišnešiotus naujagimius pagimdžiusių moterų patiriamas nerimas, depresijos rizika ir veiksniai, kurie galimai susiję su tokia jų savijauta. Analizuojamas depresija ir cukriniu diabetu sergančių asmenų pozityvus požiūris į ligą priklausomai nuo sociodemografinių rodiklių ir lėtine liga sergančio asmens šeimos suaugusiųjų narių pasitenkinimo gyvenimu ypatumai. Atkreiptas dėmesys į ortopedinėmis ligomis sergančių vaikų vidinės darnos ir psichologinių sunkumų sąsajas bei kaitą. Vaikų sveikatos temą pratęsia ir straipsnis apie kineziterapijos programos poveikį priešmokyklinio amžiaus vaikų laikysenai ir smulkiajai motorikai. Remiantis socialinio vystymosi modeliu, leidinyje analizuojamas paauglių alkoholio, kitų narkotikų vartojimo rizikingumo ir asmens, bendraamžių bei šeimos lygmens rizikos ir apsauginių veiksnių ryšys.

Žurnale publikuojamos dvi literatūros apžvalgos. Pirmojoje literatūros apžvalgoje nagrinėjama įvairių pasaulio šalių patirtis profilaktinių periodinių darbuotojų sveikatos tikrinimų srityje. Antrojoje – ieškoma priežasčių, kodėl išaiškinamos ne visos profesinės ligos.

Žurnalo redakcijos skiltyje apžvelgiami Lietuvos sveikatos rodikliai 27 šalių kontekste.

Žurnalo „Visuomenės sveikatos praktikai“ rubrikoje specialistai informuojami apie parengtas darbuotojų sveikatos stebėsenos įmonėje rekomendacijas ir darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijas.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti Higienos instituto tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" -> Archyvas.