2013

Pasirodė leidinys „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje“

2013 03 01

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė informacinį leidinį „Darbo medicinos gydytojo vaidmuo darbuotojų sveikatos priežiūroje“, kuriame, remiantis tarptautinių organizacijų (Pasaulio sveikatos organizacijos, Tarptautinės darbo organizacijos) rekomendacijomis bei gerąja tarptautine profesinės sveikatos priežiūros praktika, pristatomas darbo medicinos gydytojo veiklos turinys, kompetencijos reikalavimai ir nauda darbdaviams, darbuotojams ir visuomenei.

Pastaraisiais metais Lietuvoje dirbo vos keliolika galiojančią darbo medicinos praktikos licenciją turinčių gydytojų, nors reikėtų ne mažiau kaip šimto darbo medicinos gydytojų. Pagal darbo medicinos gydytojų skaičių, tenkantį tūkstančiui dirbančių gyventojų, Lietuva užima paskutinę vietą Europos Sąjungoje, nuo kitų šalių atsilikdama dešimtis kartų. Šiuo metu galiojanti Lietuvos medicinos norma MN 73:2007 „Darbo medicinos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ nepilnai atspindi tarptautinių organizacijų rekomendacijas. Būtina imtis veiksmų šiai situacijai keisti, pradedant nuo informavimo apie darbo medicinos gydytojo vaidmenį darbuotojų sveikatos priežiūroje.

Leidinys skirtas valstybinėms institucijoms ir politikams, darbdaviams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnyboms, profesinės saugos ir sveikatos specialistams, šeimos ir kitų specialybių gydytojams, darbo medicinos gydytojus ruošiančioms mokykloms, medicinos studentams, darbuotojams ir juos atstovaujančioms profesinėms sąjungoms.

Leidinys parengtas įgyvendinant Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2010 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-426 patvirtintą Darbuotojų saugos ir sveikatos 2009–2012 metų strategijos įgyvendinimo 2011–2012 metų priemonių planą.

Leidinį rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ → „Informaciniai leidiniai“.

Daugiau informacijos jums gali suteikti: Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Inovacijų skyriaus vadovė Rasa Venckienė, tel. (8 5) 212 2574, el. p. rasa.venckiene@hi.lt