2013

Rengiami hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymai

2013 02 27

2013 m. kovo 21 ir 27 dienomis (galima pasirinkti) Higienos institutas organizuoja vienos dienos hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimo mokymus, skirtus infekcijų kontrolės specialistams bei asmenims, atsakingiems už infekcijų epidemiologinę priežiūrą asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Mokymai rengiami vykdant Hospitalinių infekcijų epidemiologinės priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Sveikatos apsaugos ministro 2008 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-1110 (Žin., 2008, Nr. 138–5465) 28 punktą.

Mokymų metu dalyviai bus supažindinti su infekcijų paplitimo tyrimo metodika: tyrimo organizavimu, duomenų rinkimu ir duomenų suvedimu į elektroninę duomenų formą Epi Data programa.

Nuo 2009 m. infekcijų paplitimo tyrimo mokymai organizuojami kasmet, todėl prašome asmenis, kurie pageidauja juose dalyvauti, iki 2013 m. kovo 8 dienos registruotis užpildant internetinę registracijos formą http://registracija.hi.lt/ arba atsiunčiant užpildytą registracijos formą (atsiųsti) el. p. konferencija@hi.lt arba faksu (8 5) 262 4663. Dalyvių skaičius ribotas. Baigus registraciją, bus sudarytos 10-12 asmenų mokymo grupės. Su atrinktais į kursus dalyviais bus susisiekta asmeniškai 2013 m. kovo mėn. 14 dieną.

Preliminari mokymo kursų programa (atsiųsti).

Mokymai vyks Higienos institute (Didžioji g. 22, Vilnius), pradžia – 10 val.

Daugiau informacijos Jums suteiks: Jolanta Ašembergienė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu jolanta.asembergiene@hi.lt.