2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje“

2013 02 26

2013 m. sausio 21−23 ir vasario 21−22 dienomis Higienos institute surengti  kvalifikacijos tobulinimo kursai „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje", kurie buvo skirti visuomenės sveikatos, profesinės sveikatos ir kitiems specialistams, kurie vykdo ar siekia vykdyti saugos ir sveikatos specialistų funkcijas įmonėse, įstaigose bei organizacijose. Kvalifikacijos tobulinimo kursai organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001). Mokymus organizavo Higienos institutas kartu su Kompetencijų vystymo centru.

Kursų tikslas – suteikti specialistams žinių, tobulinti jų praktinius įgūdžius ir išmokyti spręsti psichikos sveikatos problemas darbo vietoje.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai vykdomi pagal tobulinimo programą „Psichikos sveikatos stiprinimas darbo vietoje", kuri suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Kursuose dalyvavo 13 specialistų, dirbančių įmonėse, įstaigose ar organizacijose. Kursų dalyviams įteikti pažymėjimai su priedu.

Daugiau informacijos apie įvykusius kursus gali suteikti Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Čepienė, tel. 5 261 2084 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.