2013

Parengtas leidinys „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“

2013 02 19

Leonardo da Vinči projekte CONFLICTMAN (2010-2012) dalyvaujantys Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė leidinį „Konfliktų prevencija. Rekomendacijos mažoms įmonėms“, kuris skirtas įmonių vadovams, profesinės sveikatos specialistams ir darbuotojams, siekiantiems kurti sveiką ir saugią darbo aplinką. 

Konfliktų darbe valdymas – tai konfliktų stebėjimas ir intervencija į konflikto vystymosi procesą, jei pastebima, jog konfliktas gali pradėti ydingai plėstis. Konfliktas darbe pats savaime nėra nei žalingas, nei naudingas. Tinkamai valdomi konfliktai padeda sutelkti, motyvuoti darbuotojus, neapčiuopiamas konfliktų priežastis paversti matomomis, suteikia skaidrumo, pagerina bendradarbiavimą bei sprendimų priėmimą. Nevaldomi konfliktai gali neigiamai veikti psichosocialinę darbo aplinką ir darbo produktyvumą, tapti pasikartojančio užgaulaus elgesio darbe (angl. bullying) priežastimi. 

Tikimasi, kad konfliktų darbo vietoje valdymui skirta rekomendacinio pobūdžio medžiaga padės įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms sukurti efektyvią konfliktų darbe valdymo sistemą. Šiam tikslui siūloma Norvegijoje nuo 2005 metų sėkmingai taikoma „Darbo vieta be smurto apraiškų“ metodika, kuri pagrįsta šviesoforo šviesų principu. Šviesoforo modelis akcentuoja saugiai ir sveikai darbo aplinkai sukurti ir palaikyti reikalingus veiksmus. Žalia šviesa simbolizuoja prevencinius veiksmus, geltona – rizikos, raudona – formalius veiksmus (daugiau informacijos apie šviesoforo modelį – leidinyje, kurį galite rasti Higienos instituto svetainėje, Leidiniai -> Rekomendacijos).

Daugiau informacijos suteikti gali:
Birutė Pajarskienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro tyrimų ir technologijų vertinimo skyriaus vadovė tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu: birute.pajarskiene@dmc.lt