2013

Surengti kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje“

2013 02 11
2013 m. vasario 4−8 dienomis d. Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje", kurie buvo skirti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybų specialistams (profesinės sveikatos specialistams). Kvalifikacijos tobulinimo kursai organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001). Mokymus organizavo Higienos institutas kartu su Kompetencijų vystymo centru.
 
Kursų tikslas – suteikti žinių apie profesinės sveikatos priežiūros teisinę bazę, šių paslaugų organizavimą įmonėse, kenksmingų rizikos veiksnių poveikio sveikatai vertinimą, profesinės rizikos vertinimą, darbuotojų sveikatos apsaugos, sveikatos stebėsenos, sveikatos stiprinimo principus ir jų taikymą praktikoje, atnaujinti turimus įgūdžius, siekti naujų kompetencijų, ugdyti gebėjimus.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai vykdomi pagal tobulinimo programą „Profesinės sveikatos priežiūra įmonėje", kuri suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Kursuose dalyvavo 13 specialistų, dirbančių įmonėse. Kursų dalyviams įteikti pažymėjimai su priedu.

Daugiau informacijos apie įvykusius kursus gali suteikti Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Čepienė, tel. 5 261 2084 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.