2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“

2013 02 08
Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Profesinės rizikos veiksniai ir profesinių ligų nustatymas“ (40 akad. val.), kurie vyks 2013 m. vasario 25−28 ir kovo 1 dienomis Higienos institute adresu Didžioji g. 22, Vilnius. Kursai skirti darbo medicinos gydytojams, medicinos gydytojams ir visuomenės sveikatos specialistams. Mokymus organizuoja Higienos institutas kartu su Kompetencijų vystymo centru.

Tobulinimo kursai vykdomi pagal programą, suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija, dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Paskaitas skaitys: dr. R. Jankauskas, dr. P. Vasilavičius, doc. dr. V. Januškevičius ir R. Kungytė.

Registracija vyksta iki 2013 metų vasario 20 d., 14 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos formą tinklapyje http://registracija.hi.lt/. Dalyvių skaičius yra ribotas. Su atrinktais į kursus dalyviais bus susisiekta asmeniškai 2013 m. vasario 21 d.

Preliminari kvalifikacijos tobulinimo kursų programa (atsiųsti).

Visos kursų išlaidos yra apmokamos iš projekto lėšų.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFEMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Daugiau informacijos suteiks Asta Pliaukštienė, tel.: 8 655 35261 arba el. paštu info@kompetencijuvystymas.lt, asta@kompetencijuvystymas.lt