2013

Parengtos Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijos

2013 02 05

Higienos instituto Profesinės sveikatos centro specialistai parengė Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijas, skirtas vadovautis įmonėse dirbantiems profesinės sveikatos ir kitiems specialistams, dalyvaujantiems organizuojant darbuotojų sveikos gyvensenos mokymus, rengiant sveikatos stiprinimo programas bei organizuojant jų įgyvendinimą.

Sveikatos stiprinimas darbe – suderintos darbdavių, darbuotojų ir visuomenės pastangos dirbančiųjų sveikatai ir gerovei gerinti, apimančios darbuotojų sveikatos mokymą, informacijos apie sveiką gyvenseną skleidimą, sveikos gyvensenos propagavimą, formavimą ir nuo elgsenos priklausomų sveikatos rizikos veiksnių mažinimą darbo aplinkoje, sveikos darbo aplinkos kūrimą, sveikos gyvensenos motyvacijos efektyvumo didinimą.

Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijose detaliai aprašytas darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo programų rengimo ir jų įgyvendinimo organizavimas, programos struktūros reikalavimai, darbuotojų sveikatos stiprinimo programos įgyvendinimo etapai (parengiamasis, programos planavimas, programos įdiegimas, vertinimas ir nenutrūkstamas įgyvendinimas). Atskirame skyriuje pateikti svarbiausių rekomendacijose vartojamų sąvokų apibrėžimai ir paaiškinimai.

Rekomendacijas rasite Higienos instituto interneto svetainėje www.hi.lt skiltyje „Leidiniai“ → „Rekomendacijos“.

Daugiau informacijos apie Darbuotojų sveikos gyvensenos mokymų ir sveikatos stiprinimo rekomendacijas:
Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė, tel. (8 5) 212 1969, el. p. raimonda.eicinaite@dmc.lt