2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Visuomenės sveikatos stebėsena“

2013 02 04
Kviečiame dalyvauti kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Visuomenės sveikatos stebėsena " (40 akad. val.), kurie vyks 2013 m. vasario 11−15 dienomis Higienos institute adresu Didžioji g. 22, Vilnius. Kursai skirti savivaldybių visuomenės sveikatos biurų visuomenės sveikatos stebėsenos specialistams ir kitiems visuomenės sveikatos specialistams. Mokymus organizuoja Higienos institutas kartu su Kompetencijų vystymo centru.

Tobulinimo kursai vykdomi pagal programą, suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija, dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Paskaitas skaitys dr. R. Gurevičius.

Registracija vyksta iki 2013 metų vasario 6 d., 14 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos formą tinklapyje http://registracija.hi.lt/. Dalyvių skaičius yra ribotas. Su atrinktais į kursus dalyviais bus susisiekta asmeniškai 2013 m. vasario 7 d.

Preliminari kvalifikacijos tobulinimo kursų programa (atsiųsti).

Visos kursų išlaidos yra apmokamos iš projekto lėšų.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFEMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Daugiau informacijos suteiks Asta Pliaukštienė, tel.: 8 655 35261 arba el. paštu info@kompetencijuvystymas.lt, asta@kompetencijuvystymas.lt