2013

Įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje"

2013 01 23
2013 m. sausio 14-18 d. Higienos institute įvyko kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje", kurie buvo skirti Visuomenės sveikatos biuruose dirbantiems vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistams, atsakingiems už švietimo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos koordinavimą. Kvalifikacijos tobulinimo kursai organizuojami įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001). Mokymus organizavo Higienos institutas kartu su Kompetencijų vystymo centru.

Kursų tikslas – suteikti sveikatos stiprinimo specialistams žinių apie bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principus bei jų taikymą praktikoje.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai vykdomi pagal tobulinimo programą „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje“, kuri suderinta su Sveikatos apsaugos ministerija Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-856 „Dėl sveikatos specialistų tobulinimo programų derinimo“.

Kursuose dalyvavo 13 specialistų, dirbančių visuomenės sveikatos biuruose ir švietimo įstaigose. Kursų dalyviams įteikti pažymėjimai su priedu.

Daugiau informacijos apie įvykusius kursus gali suteikti Informacijos, ryšių ir kvalifikacijos tobulinimo skyriaus vyr. specialistė Jolanta Čepienė, tel. 5 261 2084 arba el. paštu jolanta.cepiene@hi.lt.