2013

Parengti pasiūlymai savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų rengėjams

2013 01 15

Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyrius parengė pasiūlymus savivaldybių visuomenės sveikatos stebėsenos programų rengėjams, kurie padės jiems lengviau ir greičiau šiuos projektus suderinti su Higienos institutu.

Dokumente apžvelgiama, kokias klaidas dažniausiai daro programų rengėjai. Jiems patariama, kokią struktūrą privalo turėti kiekviena visuomenės sveikatos stebėsenos programa, kaip turi būti formuluojami programos tikslai bei uždaviniai, kaip programa turi būti įgyvendinama ir kokie jai taikomi vertinimo kriterijai bei kaip turi būti formuluojami laukiami rezultatai. Taip pat atkreipiamas rengėjų dėmesys į programos įgyvendinimo priemonių plano rengimą.

Šios pastabos yra parengtos atsižvelgus į savivaldybių visuomenės stebėsenos vykdymo ir privalomojo atitikties įvertinimo tvarkos aprašą bei kitus galiojančius teisės aktus.

Rekomendacijas galite rasti Higienos instituto svetainėje, skiltyje „Padaliniai“ -> „Sveikatos informacijos centras“ -> „Biostatistinės analizės skyrius“.

Daugiau informacijos jums gali suteikti:
Ugnė Augustinaitė, Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Biostatistinės analizės skyriaus vyr. specialistė, tel. (8 5) 277 33 02, arba el. paštu: ugne.augustinaite@hi.lt