2013

Išleistas naujas žurnalo „Visuomenės sveikata“ numeris (2012/Nr. 4 (59))

2013 01 08

Skaitytojams siūlome naują žurnalo „Visuomenės sveikata“ 2012/Nr. 4 (59)  numerį.

Leidinyje publikuojami devyni originalūs straipsniai, iš jų net trijuose analizuojami jaunimo ir vaikų  mitybos ypatumai: Vilniaus universiteto studentų įpročiai vartoti greitą maistą, penkių didžiųjų Lietuvos miestų pirmokų mitybos įpročiai bei Vilniaus apskrities pirmokų mitybos ir fizinio aktyvumo sąsajos. Vienas straipsnis skirtas fizinio aktyvumo tematikai: nagrinėjamas GPAQ metodu įvertintas Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas. Psichikos sveikatos tematikai skirtas straipsnis apie Kauno miesto mokinių psichologinės savijautos pokyčius, įvykdžius Olweus patyčių prevencijos programą, ir straipsnis apie psichologinio smurto bei socialinės darbo aplinkos veiksnių sąsajos Lietuvos ligoninėse dirbančių gydytojų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokytojų darbo vietose. Kitos publikacijos skirtos Lietuvos gyventojai požiūrio į pirminės, antrinės profilaktikos bei sveikatos stiprinimo priemonių, kurias taiko poliklinikos, vertinimui, Lietuvos darbuotojų sveikatos priežiūros funkcijas vykdančių specialistų kompetencijų, alkoholio vartojimo nulemtų prarastų potencialių gyvenimo metų kaitos Lietuvoje 2003–2010 metais vertinimams.

Žurnale pateiktos dvi literatūros apžvalgos, nagrinėjančios vaikų agresyvaus elgesio priežastis ir asmenų su fizine negalia integracijos psichosocialinius aspektus darbo kontekste. 

Žurnalo „Visuomenės sveikatos praktikai“ rubrikoje specialistai informuojami apie parengtos cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo rekomendacijos.

Žurnalo redakcijos skiltis skirta asmens sveikatos priežiūros ir visuomenės sveikatos specialistų bendradarbiavimui, kuris gali pagerinti šalies gyventojų sveikatą, sveikatos sistemų efektyvumą ir kokybę.

Elektroninę žurnalo versiją galite rasti mūsų tinklapyje www.hi.lt, skyrelyje Žurnalas "Visuomenės sveikata" -> Archyvas