2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Edukologija ir vadyba"

2013 01 07
2013 m. sausio 9-11 d. Higienos institute vyks kvalifikacijos tobulinimo kursų „Edukologija ir vadyba“ antroji dalis. Kursų pirmoji dalis vyko 2012 m. gruodžio 18 – 19 d. Kvalifikacijos tobulinimo kursai skirti visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, kurie įgis žinių ir gebėjimų mokymų organizavimo, vykdymo srityje.

Tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFEMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Daugiau informacijos suteiks Asta Pliaukštienė, tel.: 8 655 35261 arba el. paštu info@kompetencijuvystymas.lt, asta@kompetencijuvystymas.lt