2013

Kvalifikacijos tobulinimo kursai „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje"

2013 01 07
Kviečiame Visuomenės sveikatos biuruose dirbančius vaikų ir jaunimo sveikatos priežiūros specialistus, atsakingus už švietimo įstaigose dirbančių visuomenės sveikatos priežiūros specialistų veiklos koordinavimą (po vieną atstovą iš biuro), dalyvauti 40 akad. val. kvalifikacijos tobulinimo kursuose „Bendruomenės sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo principai ir jų taikymas praktikoje", kurie vyks 2013 m. sausio 14-18 d., Higienos institute adresu Didžioji g. 22, Vilnius.

Tobulinimo kursai vykdomi pagal programą, suderintą su Sveikatos apsaugos ministerija, dalyviams bus išduodami pažymėjimai. Paskaitas skaitys lektoriai: Z.Javtokas, dr. L. Narkauskaitė, dr. R. Sketerskienė.

Pagrindinės kvalifikacijos tobulinimo kursų temos:
  • Šiuolaikinės visuomenės sveikatos samprata, jos teorija bei tikslai; visuomenės sveikatos reglamentavimas ir organizavimas. Sveikos gyvensenos ugdymo principai ir metodai, bendruomenės įtraukimas į sveikatos stiprinimo veiklą.
  • Sveikos gyvensenos ugdymo principai ir metodai, bendruomenės įtraukimas į sveikatos stiprinimo veiklą (tęsinys).
  • Epidemiologinių tyrimų metodai ir populiacijos sveikatos vertinimas.
  • Visuomenės sveikatos programų rengimas ir įgyvendinimas.

Registracija vyksta iki 2013 metų sausio 9 d., 14 val. Registruojantis prašome užpildyti registracijos formą tinklapyje http://registracija.hi.lt/. Dalyvių skaičius yra ribotas. Su atrinktais į kursus dalyviais bus susisiekta asmeniškai 2013 m. sausio 10 d.

Preliminari kvalifikacijos tobulinimo kursų programa (atsiųsti).

Visos kursų išlaidos yra apmokamos iš projekto lėšų.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos fondų finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“ (SFEMIS Nr. VP1-4.3-VRM-02-V-01-001).

Daugiau informacijos suteiks Asta Pliaukštienė, tel.: 8 655 35261 arba el. paštu info@kompetencijuvystymas.lt, asta@kompetencijuvystymas.lt