2015

Vilniuje ir Anykščiuose įvyko tobulinimosi kursai pacientų saugos kultūros tema

2015 03 12
Higienos institutas, tęsdamas projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimas diegiant visuomenės sveikatos technologijų vertinimo sistemą ir nepageidaujamų įvykių registravimo sistemą“ (toliau – Projektas) veiklų įgyvendinimą, 2015 m. vasario 24-26 d. Vilniuje bei kovo 4-6 d. Anykščiuose Projekte dalyvaujančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (ASPĮ) specialistams surengė 3 dienų tobulinimosi kursus pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą programą „Pacientų saugos kultūra ir NĮ prevencija asmens sveikatos priežiūros įstaigose“. Mokymų tikslas - supažindinti su pacientų saugos kultūros pagrindais, jos vertinimu, taikymu praktikoje; suteikti žinių apie NĮ rizikos vertinimą ir NĮ prevenciją; pristatyti bei aptarti NĮ registravimo, stebėsenos ir prevencijos sistemos išbandymo pirmuosius rezultatus.
 
Mokymų dalyviai turėjo galimybę įvertinti savo ligoninės pacientų saugos kultūros lygmenį, komandinio  darbo formavimo įgūdžius, buvo aptartos pacientų saugos kultūros plėtojimo galimybės, pristatyti NĮ priežasčių analizės pavyzdžiai, analizės atlikimo metodikos. Taip pat kalbėta apie NĮ registravimo klaidas, NĮ stebėsenos privalumus ir trūkumus ASPĮ.
 
NĮ stebėsena ligoninėse plėtojama, tačiau dalyviai sutarė, kad siekiant užtikrinti NĮ registruojamumą, reikėtų ateityje integruoti elektroninę NĮ registravimo formą į ligoninių elektroniniu būdu teikiamų duomenų sistemą bei užtikrinti duomenų teikėjų konfidencialumą, identifikacinių duomenų nuasmeninimą. Tobulinimosi kursų temos aktualios ASPĮ darbuotojams, todėl aptartos tęstinių reguliarių mokymų organizavimo galimybės. Taip pat kalbėta apie grįžtamosios informacijos ligoninių specialistams teikimą, metodinių rekomendacijų NĮ mažinimui kūrimą.
 
Išsamesnę informaciją apie Projektą, jo veiklas ir planuojamus renginius galima rasti Higienos instituto tinklapyje adresu http://www.hi.lt/technologijos.
 
Daugiau informacijos apie renginį Jums gali suteikti Kęstutis Rudaitis, tel. (8 5) 262 9055 arba el. paštu kestutis.rudaitis@hi.lt.