2012

Įvertintas gyventojų fizinis aktyvumas

2012 12 28

Higienos institutas atliko LR Sveikatos apsaugos ministerijos užsakymu atlikto tyrimo apie Lietuvos gyventojų fizinį aktyvumą rezultatų analizę ir parengė duomenis pristatančią publikaciją.

Judėjimas yra biologinis organizmo poreikis, be kurio normali žmogaus veikla sunkiai įmanoma. Fizinis aktyvumas (FA) – griaučių ir raumenų sukelti judesiai, kuriuos darant energijos suvartojimas yra didesnis negu ramybės būsenos. Fizinis aktyvumas suprantamas gan plačiai – tai mankštinimasis, pratybos, dalyvavimas varžybose, namų ūkio darbai, laisvalaikio veikla, kuriai reikia fizinių pastangų, taip pat fizinis darbas. Pagrindinės savybės, charakterizuojančios fizinį aktyvumą, yra jo intensyvumas, trukmė, dažnis, pobūdis.

Fizinis aktyvumas, sveikata ir gyvenimo kokybė yra glaudžiai susiję. Reguliaria fizine veikla užsiimančio žmogaus kūne vykstantys morfologiniai ir funkciniai pakitimai gali padėti išvengti kai kurių ligų (širdies ir kraujagyslių, diabeto, kai kurių rūšių vėžio, depresijos) arba jas pavėlinti. Pastaruoju metu susirūpinta ypač menku jaunimo fiziniu aktyvumu, vaikai per mažai juda ir sportuoja, žaidimus atvirame ore pakeitė sėdėjimas prie kompiuterių ar televizorių. Suaugusių žmonių fizinis aktyvumas, judrumas dėl šiuolaikinės gyvensenos dar labiau sumažėjo. Remiantis turimais duomenimis, 40–60 proc. ES žmonių gyvensena yra nejudri, todėl įvairiuose tarptautiniuose dokumentuose ir gairėse akcentuojama žmonių skatinimo keisti nejudrų gyvenimo būdą į sveikesnį ir aktyvesnį būtinybė.

Lietuvos gyventojų fizinis aktyvumas dažniausiai tyrinėjamas kaip sudėtinė gyvensenos dalis atliekant biomedicininius ir sociologinius tyrimus, naudojant įvairias metodikas. Lietuvos gyventojų fizinio aktyvumo stebėsenos sistema nesukurta, o pasaulyje yra sukurta daug klausimynų įvertinti fizinį aktyvumą, tačiau gyventojų ar atskirų jų grupių fizinį aktyvumą tiriant skirtingais instrumentais, arba tiriant požiūrius tik į tam tikras fizinio aktyvumo formas, pavyzdžiui į mankštinimąsi, gautus duomenis sunku interpretuoti ir dažnai neįmanoma lyginti su kitų šalių fizinio aktyvumo rodikliais. Atsižvelgiant į poreikį turėti palyginamus duomenis, fizinio aktyvumo stebėsenai buvo sukurtas Tarptautinis fizinio aktyvumo klausimynas (angl. International Physical Activity Questionnaires – IPAQ), jo pilnoji ir trumpoji versijos, kurios išbandytos įvairios apimties nacionaliniuose tyrimuose [https://sites.google.com/site/theipaq/].

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) parengė supaprastintą „Tarptautinį fizinio aktyvumo klausimyną“ su jo analizės gairėmis (angl. Global Physical Activity Questionnaire – toliau GPAQ), kurį siūlo naudoti šalims fizinio aktyvumo tyrimams ir stebėsenai [http://www.who.int/chp/steps/GPAQ/en/index.html]. Paprasta anketa įvertinamas suaugusių gyventojų fizinis aktyvumas, sumuojant fizinę veiklą darbo, laisvalaikio metu ir judant iš vienos vietos į kitą.

Kadangi Lietuvoje fizinio aktyvumo stebėsena nevykdoma ir atlikti tik fragmentiniai gyventojų, dažniausiai vaikų fizinį aktyvumą nagrinėjantys tyrimai, 2010 m. atliktas reprezentatyvus tyrimas naudojant PSO pasiūlytą GPAQ klausimyną, kurio  tikslas buvo įvertinti Lietuvos suaugusių gyventojų fizinį aktyvumą. Šio tyrimo rezultatai bus paskelbti netrukus pasirodysiančiame žurnale „Visuomenės sveikata“ 2012, Nr. 4 (59).

Daugiau informacijos jums gali suteikti: dr. Laura Narkauskaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė tel. 8 52 62 8513, el. paštas: laura.narkauskaite@hi.lt.