2012

Rygoje vyko konferencija „Profesinė sveikata ir sauga: nuo politikos prie praktikos“

2012 12 13

Gruodžio 6-7 dienomis Rygoje vyko konferencija „Profesinė sveikata ir sauga: nuo politikos prie praktikos“. Konferencijoje Higienos institutą atstovavo ir pranešimą tema „Profesinės sveikatos ir saugos darbe paslaugų teikimo  sistemų praktinis palyginimas Šiaurės dimensijos partnerystės šalyse“ skaitė Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.

Kadangi pastarąjį dešimtmetį darbuotojų saugos ir profesinės sveikatos sistemoje bei politikoje įvyko daug reikšmingų pokyčių, per konferenciją siekta įvertinti, ar Baltijos jūros regiono bei Europos šalyse pakeista profesinės sveikatos politika davė naudos darbuotojų sveikatai ir saugai, kitaip tariant, ar buvo įgyvendintos nubrėžtos politikos kryptys ir iškelti uždaviniai.

Konferencijos pranešimų temos buvo labai įvairios – nuo Profesinės sveikatos tarnybų modelių pristatymo šalyse, gerosios praktikos pavyzdžių teikimo, profesinių susirgimų priežasčių analizės iki saugos ir sveikatos darbe specialistų  podiplominio mokymo programų palyginimo, pateikiant duomenis apie vykdomą tyrimą 18-oje Europos šalių.

Konferencijoje dalyvavo profesinės sveikatos ir saugos darbe specialistai, mokslininkai, valstybinių institucijų darbuotojai iš Baltijos šalių, Suomijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Ispanijos, Rusijos, Kazachijos ir kt. Daugiau informacijos rasite konferencijos tinklalapyje: www.rsu.lv/OHSconferenceRiga.

Daugiau informacijos jums gali suteikti: Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė, tel. 212 1969 arba el. paštu raimonda.eicinaite@dmc.lt