2012

Aptarti ImPrim projekto rezultatai

2012 12 12

Š. m. gruodžio 6 dieną sostinėje vykusioje konferencijoje „Visuomenės sveikatos gerinimas, stiprinant asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimą pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje“ pristatyti pasibaigusio ImPrim projekto rezultatai. Specialistai tarėsi, kaip panaudojant projekto metu gautus duomenis plėtoti pirminę sveikatos priežiūrą, – didinti jos indėlį į žmonių sveikatos stiprinimą bei ligų prevenciją ir stiprinti asmens bei visuomenės sveikatos įstaigų bendradarbiavimą.

Gyventojų sveikata įvairiose Baltijos jūros regiono šalyse smarkiai skiriasi. Dažnai tai susiję su kiekvienoje šalyje susiformavusiu savitu pirminės sveikatos priežiūros (toliau – PSP) įstaigų tinklu ir jo gyventojams teikiamomis PSP paslaugomis. Be to, kiekvienoje iš šalių yra ir specifinės sveikatos priežiūros darbuotojų aprūpinimo problemos bei saviti jų sprendimo būdai. Kad būtų panaikinti šie skirtumai ir pagerėtų regiono gyventojų sveikata, Šiaurės dimensijos partnerystės programa visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje inicijavo ImPrim projektą „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. – Improvement of public health by promotion of equitable distributed high quality primary health care systems).

Projekte dalyvavo 13 tiesioginių partnerių iš šešių šalių – Švedijos, Suomijos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos ir Lietuvos, bei asocijuoti projekto partneriai – projekto veiklomis ir rezultatais suinteresuotos ministerijos, vietinės valdžios institucijos. Pagrindinis projekto partneris – Blekinge kompetencijų centras iš Švedijos (angl. – Blekinge Centre of Competence, Blekinge County Council).

Lietuvoje projektas pradėtas vykdyti 2010 metais. 36 mėnesius Higienos institutas (HI) koordinavo penktojo paketo „PSP – regionų vystymo šerdis: regionų konkurencingumo didinimo strategijos (Naujų strategijų mechanizmų parengimas ir išbandymas)“ priemonių vykdymą, t. y.  rengė savivaldybės ar regiono vystymo planą bei užkrečiamųjų ligų prevencijos strategiją ir jų įgyvendinimo modelius, tai pat Sveikatos sinergijos projektą, bei visuomenės sveikatos ir asmens sveikatos priežiūros integravimo modelius. 

Konferencijoje dalyvius – Sveikatos apsaugos ministerijos vadovus, ligonių kasų, savivaldybių atsakingus asmenis, šeimos gydytojų ir visuomenės sveikatos biurų atstovus, visuomenės sveikatos specialistus bei juos ruošiančių universitetų darbuotojus – pasveikino Sveikatos apsaugos ministerijos kancleris Rimantas Remeika, teigdamas, jog ImPrim projektas – pavyzdys, kokį didelį darbą gali nuveikti bendradarbiaudamos skirtingos institucijos. Higienos instituto direktorius dr. Remigijus Jankauskas pasidžiaugė, jog šalies valdžia, kurią atstovavo Sveikatos apsaugos ministerija, rado šeštąją dalį projektui reikalingų lėšų ir dėl to tapo įmanoma atlikti šį darbą.

HI Sveikatos informacijos centro vadovas dr. Romualdas Gurevičius konferencijoje pristatė pranešimą apie Lietuvos žmonių sveikatos būklę ir tendencijas artimiausiems keleriems metams. Taip pat apžvelgė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros resursus ir bendradarbiavimo pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje galimybes bei trukdžius. Su pranešimu galite susipažinti čia.

Apie tai, kaip gyventojai vertina asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų įgyvendinamas ligų profilaktikos programas, kalbėjo HI Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė. Su jos pranešimu galite susipažinti čia.

Projekto metu buvo gvildenama ir labai aktuali antimikrobinio atsparumo plitimo  problema. HI Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė  supažindino konferencijos dalyvius su Klaipėdos regione įgyta patirtimi ir sukurtu atsparių mikrobų plitimo valdymo modeliu. Išsamus pranešimas yra čia.

ImPrim projekto Lietuvoje vadovas, HI direktoriaus pavaduotojas dr. Vytautas Jurkuvėnas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį į tai, kad savivaldybių strateginius veiklos planus būtų galima išnaudoti skatinant institucijas bendradarbiauti. Pranešimą galite atsisiųsti čia.

Dr. Arnoldas Jurgutis iš Klaipėdos universiteto pasakojo kokie indikatoriai galėtų paskatinti kokybiškiau veikti bendruomenės sveikatos priežiūros sistemą. Plačiau apie indikatorius galite paskaityti čia.

Antrojoje konferencijos dalyje buvo išsamiau nagrinėjamos pirminio sveikatos priežiūros lygmens veiklos tobulinimo galimybės ir perspektyvos. Klaipėdos universiteto atstovė V. Juknevičiūtė kalbėjo apie pirminės sveikatos priežiūros slaugytojų galimybes valdyti lėtines neinfekcines ligas ir tokio darbo patirtį Gargždų PSPC, o  Lietuvos savivaldybių asociacijos Sveikatos reikalų komiteto narė Laima Kaveckienė aptarė, kokias šiandien galimybes gerinti gyventojų sveikatą turi savivaldybės. Jos pranešimą galite rasti čia.

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Šeimos medicinos klinikos vadovas dr. Leonas Valius konferencijos dalyvių dėmesį atkreipė į ypač didelį pirminės sveikatos priežiūros teikėjų užimtumą ir tai, kad jie negali skirti daugiau laiko visuomenės sveikatai gerinti, tačiau jis pastebėjo, jog šiems medikams galėtų padėti valstybės institucijos palengvindamos jų darbą metodiniais ir informaciniais leidiniais. Išsamiau apie tai galite paskaityti čia.

Visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė Neringa Tarvydienė siūlė, kaip savivaldybių visuomenės sveikatos biurai galėtų prisidėti prie visuomenės sveikatos gerinimo (jos pranešimą galite paskaityti čia), o Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius kalbėjo apie visuomenės sveikatos priežiūros veiklos perspektyvas pirminiame sveikatos priežiūros lygmenyje. Informaciją apie tai galite rasti čia.

Pirminės sveikatos priežiūros plėtros perspektyvas apžvelgė Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos priežiūros departamento Šeimos sveikatos skyriaus vyr. specialistė Eglė Savulienė. Jos pranešimą galite atsisiųsti čia.

Konferencijos dalyviai aktyviai diskutavo apie artimiausių trejų metų planuojamas plėtros kryptis ir priemones, tikėtiną jų įtaką visuomenės sveikatai.

Daugiau jums informacijos gali suteikti:
Dr. Vytautas Jurkuvėnas, Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas, tel. (8 5) 262 9709, el. paštas: vytautas.jurkuvenas@hi.lt