2012

Vilniuje įvyko projekto TUBIDU mokymai

2012 12 11
2012 m. gruodžio 5-6 dienomis, Vilniuje vyko projekto „TUBIDU – Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“ mokymai, skirti bendruomeninių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, bei kitiems asmenims, kurių veikla tiesiogiai susijusi su pažeidžiamomis grupėmis, tokiomis kaip švirkščiamųjų narkotikų vartotojai, ŽIV/AIDS/TB užsikrėtę asmenys.
 
Pirmosios mokymų dienos metu dalyviai susipažino su tuberkuliozės epidemiologija Lietuvoje ir pasaulyje, diagnostika bei profilaktika. Mokymų dalyviai aktyviai diskutavo apie pažeidžiamų grupių galimybes gauti sveikatos priežiūros paslaugas, apie būdus kaip didinti motyvaciją gydytis, kaip mažinti stigmą visuomenėje ir sveikatos priežiūros įstaigose ar nakvynės namuose. Diskusijų metu išaiškėjo socialinių darbuotojų darbo su pažeidžiamomis grupėmis netolygumai: skirtingose savivaldybėse skiriamos ne vienodos lėšos darbui su šiomis grupėmis, socialinių darbuotojų galimybės teikti pagalbą yra ribotos. Mokymų dalyviai pabrėžė, kad norint užtikrinti tokiems asmenims  geresnes paslaugas turi būti tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
 
Antrosios mokymų dienos metu lektoriai dalyviams pristatė ŽIV/AIDS situaciją Lietuvoje ir pasaulyje. Aptarti Lietuvos teisės aktai, reglamentuojantys ŽIV/AIDS sergančių asmenų priežiūrą bei jų galimybes gydytis. Akcentuota, kad visi  sergantieji gali gydytis ir, kad gyvenimo su ŽIV kokybė priklauso nuo paciento motyvacijos gydytis. Vienas iš svarbiausių sėkmingo gydymo komponentų – reguliarus ir teisingas vaistų vartojimas bei ligos sekimas.
 
 
Taip pat dalyviai susipažino su ŽIV, TB situacija Lietuvos įkalinimo įstaigose. Šiose įstaigose ligoniai su TB gali būti izoliuoti, gydymas prieinamas visiems ligoniams, tačiau nėra visiškai užtikrintos tokių žmonių priežiūros galimybės išėjus iš įkalinimo įstaigos, todėl gydymas nutraukiamas ir liga atsinaujina. Ypač tai svarbu, jei asmuo serga atvira TB forma.
 
 
Mokymų metu  aptarti TB, ŽIV valdymo ypatumai, dalyviai pateikė darbo su pažeidžiamomis grupėmis gerinimo galimybių siūlymus.
 
 
Daugiau informacijos jums gali suteikti:
Dr. Laura Narkauskaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė tel. 8 52 62 8513, el. paštas: laura.narkauskaite@hi.lt.
 
Taip pat apie projektą galite sužinoti Estijos nacionalinio sveikatos plėtros instituto internetinėje svetainėje: