2012

Latvijoje įvyko konferencija „e.Sveikata ir ImPrim projekto pabaiga“

2012 12 04

2012 m. lapkričio 26-29 d. Latvijoje, Rygoje, įvyko tarptautinė konferencija „e.sveikata ir ImPrim projekto pabaiga“ (angl. „eHealth and ImPrim closing conference“). Joje buvo pristatyti Baltijos jūros regiono šalių projekto ImPrim „Visuomenės sveikatos gerinimas skatinant tolygų aukštos kokybės pirminės sveikatos priežiūros išdėstymą“ (angl. „Improvement of public health by promotion of equitably distributed high quality primary health care systems“) rezultatai šalyse partnerėse (Suomijoje, Estijoje, Latvijoje, Baltarusijoje, Rusijoje (Kaliningrade), Švedijoje, Lietuvoje) bei buvo diskutuojama, kaip geresnei visuomenės sveikatai galėtų pasitarnauti e.sveikatos plėtra. Taip pat suformuluoti nauji ateities siekiai, kaip pagerinti pirminę sveikatos priežiūrą (toliau – PSP).

Pirmoji konferencijos dalis buvo skirta diskusijoms ir pranešimams apie e.sveikatą. Dalyviai vieningai sutiko, kad e.sveikata svarbi, norint pasiekti, kad žmonės rūpintųsi savo sveikata, kad gerėtų visuomenės sveikata, specialistai sklandžiau bendradarbiautų, vyktų duomenų mainai ir kt. Vienas geriausių pavyzdžių Baltijos jūros regiono šalims įgyvendinant e.sveikatą yra Estija. Šioje šalyje išrašomi e.receptai ir naudojamasi e.įrašais (ligos istorijomis). Kitose šalyse yra žengiami tik pirmieji e.sveikatos įdiegimo žingsniai.

Antroji tarptautinės konferencijos dalis buvo skirta ImPrim projekto rezultatams pristatyti ir diskusijoms apie tolimesnes galimybes pagerinti PSP. Buvo pažymėta, jog daugelis civilizuotų šalių pirminės priežiūros (PP) sistemai apibūdinti naudoja B. Starfield viziją: tai sveikatos sistema, kurios paslaugos yra orientuotos ne į ligas, o į žmogų, paslaugų teikėjas jas teikia visiems gyventojams ir dalis sistemos integruoja ar koordinuoja kitų sektorių ar įstaigų paslaugas.

Bendradarbiavimas tarp PP ir visuomenės sveikatos (VS) sistemų yra vienas iš naudingo bendradarbiavimo pavyzdžių. Konferencijoje pažymėta, jog per pastaruosius ketverius metus dėmesys bendradarbiavimui tarp PP ir VS sistemų labai išaugo.

Yra įrodyta tokio bendradarbiavimo nauda motinos ir vaiko programose, infekcinių ligų prevencijai ir kontrolei, sveikatos stiprinimui ir jos išsaugojimui, lėtinių ligų profilaktikai ir valdymui, jaunimo sveikatai, moterų sveikatai ir darbe su pažeidžiamomis gyventojų grupėmis.

Higienos institutas ImPrim projekte buvo atsakingas už savivaldybės ar regiono vystymo plano rengimo ir įgyvendinimo modelio, integruojančio PSP išvystymo komponentą, parengimą; savivaldybės ar regiono užkrečiamųjų susirgimų prevencijos strategijos rengimo bei įgyvendinimo modelio parengimą ir Sveikatos sinergijos projekto, kuriančio VS ir asmens sveikatos priežiūros integravimo modelius, įgyvendinimą. Instituto darbuotojai Rygoje pristatė gautus šių uždavinių rezultatus.

Vėliau buvo organizuota diskusija apie darbų tęstinumą ir galimas darbų kryptis, atsižvelgiant į naują ES programų finansavimo periodą 2014-2020.

Aptarus galimus kelis variantus buvo pritarta, kad visus projekto dalyvius domintų darbai, susiję su inovacijų kūrimu ir diegimu PSP, kuriant lėtinių neinfekcinių ligų valdymo modelį, maksimaliai išnaudojant įgytą patirtį ir sukurtą bendradarbiavimo potencialą.

Daugiau informacijos apie įvykusią konferenciją jums gali suteikti:
dr. Vytautas Jurkuvėnas,
Higienos instituto direktoriaus pavaduotojas, projekto ImPrim vadovas Lietuvoje
tel. 262 9709 arba el. paštu vytautas.jurkuvenas@hi.lt.