2012

Parengtos cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo rekomendacijos

2012 11 30

Vadovaudamiesi sveikatos apsaugos ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymu Nr. V-209 „Dėl Higienos instituto 2012 metų veiklos patvirtinimo“, Higienos instituto specialistai parengė „Cheminių medžiagų poveikio darbuotojų sveikatai vertinimo praktines rekomendacijas“. Jos skirtos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams bei įstaigoms, atliekančioms cheminių veiksnių tyrimus ir profesinės rizikos vertinimą.

Leidinyje Higienos instituto Rizikos veiksnių tyrimo laboratorijos vedėja Danutė Adamonienė ir vyr. specialistė Danguolė Kaziukonienė suteikia žinias, kaip teisingai identifikuoti cheminius veiksnius darbo aplinkoje, tinkamai paimti oro ėminius, atlikti cheminių veiksnių tyrimą ir nustatyti  cheminių veiksnių riziką bei numatyti prevencines priemones rizikai šalinti ar mažinti.

Rekomendacijose taip pat siekiama atkreipti dėmesį į bendruosius kompleksinio rizikos vertinimo principus ir padėti juos įgyvendinti, nes dabar specialistai dažnai riziką vertina kaip vienkartinį veiksmą, taip pat sistemingai neanalizuoja darbo vietų sąlygų, neatsižvelgia į ilgalaikį pavojingų medžiagų poveikį, nevisiškai identifikuoja ir tiria cheminius veiksnius, vyraujančius darbo aplinkoje, taip pat  nepakankamai vertina įgyvendinamų prevencinių priemonių veiksmingumą.

Valstybinei darbo inspekcijai 2012 metais inspektavus 12 325 įmones, nustatyti 3 038 pažeidimai apsaugant darbuotojus nuo kenksmingų darbo aplinkos veiksnių poveikio ir 969 pažeidimai dėl profesinės rizikos vertinimo organizavimo.

Rekomendacijas recenzavo Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos
Cheminių tyrimų skyriaus vedėjas Virginijus Keturka ir Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos Profesinės rizikos vertinimo skyriaus vedėja Diana Trinkūnienė.

Rekomendacijas galite rasti Higienos instituto svetainėje, skiltyje „Leidiniai“ -> „Rekomendacijos“.

Daugiau informacijos jums gali suteikti:
Danutė Adamonienė, Rizikos veiksnių tyrimo laboratorijos vadovė
tel. (8 5) 212 3249, arba el. paštu: danute.adamoniene@dmc.lt