2012

TUBIDU projektas: aptarti tolimesni darbai ir bendradarbiavimas

2012 11 28
Šių metų 2012 lapkričio 26 dieną Higienos institute vyko TUBIDU projekto suinteresuotų institucijų ir potencialių partnerių atstovų susitikimas. Jame pristatyti nuveikti darbai, aptartas tolimesnių veiklų organizavimas ir bendradarbiavimo galimybės.

TUBIDU – „Visuomenės sveikatos priežiūros ir pilietinės visuomenės stiprinimas kovai prieš tuberkuliozės epidemiją tarp pažeidžiamųjų grupių“ (angl. „Empowering public health system and civil society to fight tuberculosis epidemic among vulnerable groups“) projektą Lietuvoje koordinuoja Higienos instituto specialistai. Pagrindinis projekto tikslas – prisidėti prie tuberkuliozės epidemijos prevencijos tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų ir ŽIV užsikrėtusiųjų.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė dr. Laura Narkauskaitė susirinkusiems Sveikatos apsaugos ministerijos, Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento, VU Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės, Kalėjimų departamento, Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis atstovams pristatė TUBIDU projekto įvykdytas ir planuojamas vykdyti veiklas.

Visuomenės sveikatos technologijų centro Pacientų saugos skyriaus vadovas Kęstutis Rudaitis susitikimo dalyviams pristatė atliktą mokymų poreikio tyrimą. Jis teigė, jog šio tyrimo tikslas buvo nustatyti mokymų temas ir jų poreikį specialistams, dirbantiems tuberkuliozės priežiūros bei prevencijos srityje, teikiantiems paslaugas švirkščiamųjų narkotikų vartotojams ir/ar asmenims, gyvenantiems su ŽIV ar AIDS. Daugiau apie mokymų poreikio tyrimą galite sužinoti čia.

Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vyr. specialistė dr. Loreta Stonienė susirinkusiems pasakojo apie kokybinio tyrimo rezultatus. Buvo apklausti ir specialistai, dirbantys su rizikos grupėmis, ir švirkščiamųjų narkotikų vartotojai. Daugiau apie tyrimą galite sužinoti čia.

Tarptautinių mokymų patirtimi susitikime dalijosi Infekcinių ligų ir tuberkuliozės ligoninės Atsparios tuberkuliozės stacionaro Tuberkuliozės registro ir programų skyriaus vedėja dr. Edita Davidavičienė. Ji teigė, kad pasaulyje kasmet naujai tuberkulioze užsikrečia apie 8 mln. žmonių. Žmogaus imunodeficito virusu užsikrėtusiam žmogui pavojus susirgti tuberkulioze padidėja 30 kartų. Kasmet pasaulyje 400 tūkst. žmonių nustatoma ir tuberkuliozė, ir ŽIV. Tokius žmones gydyti ypač sudėtinga. Kadangi kasdien turi suvartoti didelį kiekį vaistų, neretai šie žmonės nutraukia gydymą.

Dr. E. Davidavičienė kolegoms perdavė partnerių iš kitų šalių pagyras dėl puikiai vykdomo projekto.

Įgyvendinus projektą, bus parengtos rekomendacijos, skirtos tuberkuliozės infekcijos prevencinei veiklai, jos kontrolei ir vertinimui. Išplatinus mokomąją ir informacinę medžiagą tuberkuliozės tema bei įvykdžius tarptautinius mokymus bei mokymus mūsų šalyje, bus padidinta asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei nevyriausybinių organizacijų, dirbančių su pažeidžiamomis grupėmis, specialistų kompetencija.

Daugiau informacijos jums gali suteikti:

Dr. Laura Narkauskaitė, Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro Visuomenės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė.

Elektroninis paštas: laura.narkauskaite@hi.lt, tel. nr.: 8 52 62 8513.

Užsukite ir į Higienos instituto internetinį tinklapį www.hi.lt