2012

Maltoje įvyko 5-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija 2012

2012 11 21
2012 m. lapkričio 7–10 d. Maltoje vyko 5-oji Europos visuomenės sveikatos konferencija 2012 (angl. European Public Health Conference 2012). Joje plenarinės sesijos „Įrodymų panaudojimas praktikoje: visuomenės sveikatos gerinimo Europoje politikos ir finansavimas“, „Technologijos ir aplinka: pradedant nuo sveikatos determinančių išmanymo“, „Tyrimai sveikatos srityje – paslaugos, sektoriai ir politikos“, „Gyvenimo pasirinkimai – populiacija, ekonominė veikla ir gyvenimo būdas“, „Mintys, kūnas ir dvasia – įvairialypis požiūris į sveikatą“, „Maži, keli ir įvairūs – Europos sveikatos netolygumai“, „Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regioninio direktoriaus pagrindiniai akcentai“ supažindino su naujausiais mokslo ir praktikos pasiekimais bei pokyčiais visuomenės sveikatos srityje.

Konferencijoje dalyvavo vienuolika visuomenės sveikatos specialistų iš Lietuvos. Higienos instituto atstovė Vytenė Jankauskienė pristatė stendinį pranešimą „Visuomenės sveikatos specialistų žinių ir įgūdžių vertinimas“.
 
Lietuvos atstovų dalyvavimas finansuotas Europos Sąjungos projekto „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (VP1-1.1-SADM-10-V-01-007), kurį įgyvendina Higienos institutas kartu su projekto partneriu – Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru, lėšomis.

Konferenciją organizavo Europos visuomenės sveikatos asociacija (angl. The European Public Health association – EUPHA) kartu su Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacija (angl. The Association of Schools of Public Health in the European Region – ASPHER) ir Maltos visuomenės sveikatos asociacija (angl. The Malta Association of Public Health Medicine (MAPHM)). Konferencija sutapo su dviem posėdžiais – 20-tuoju kasmetiniu Europos visuomenės sveikatos asociacijos ir 34-uoju kasmetiniu Europos regiono visuomenės sveikatos mokyklų asociacijos.