2012

Leonardo da Vinčio projekto „CONFLICTMAN“ partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija

2012 11 12

Saragosoje (Ispanijoje) lapkričio 5-6 dienomis vyko tarptautinio Leonardo da Vinči projekto CONFLICTMAN (2010-2012), kurį koordinuoja Norvegijos Darbo tyrimų institutas (WRI), partnerių susitikimas ir baigiamoji konferencija, kuriuose dalyvavo Higienos instituto atstovės dr. Birutė Pajarskienė ir Justina Kaliatkaitė. Projekto tikslas – įdiegti Norvegijos konfliktų darbe valdymo gerąją patirtį mažose įmonėse. Susitikime ir konferencijoje be projekto partnerių – Norvegijos, Jungtinės Karalystės, Vengrijos, Ispanijos ir Lietuvos atstovų – dalyvavo Ispanijos mažos įmonės, kurios darbo vietose diegia konfliktų darbe valdymo metodiką bei šia metodika susidomėję Ispanijos įmonių atstovai. Konferenciją organizavusio Ispanijos Saragosos universiteto (Universidad de Zaragoza) atstovai.

Partnerių susitikimo metu projekto koordinatoriai apibendrino ir teigiamai įvertino projekto veiklą. Buvo pristatytas penkiomis kalbomis parengtas informacinis lankstinukas ir leidinys apie konfliktų darbe valdymą. Projekto partneriai pristatė ataskaitinius pranešimus, kuriuose apibendrino per projekto laikotarpį atliktus darbus, patirtus sunkumus bei laimėjimus.

Baigiamosios konferencijos metu dvi Ispanijos mažos įmonės, kurios darbo vietose diegia konfliktų darbe valdymo metodiką, pristatė savo patirtį. Diskusijų metu buvo akcentuojama pradėtų veiklų tęstinumo svarba informuojant apie parengtas rekomendacijas, kurios gali padėti įmonėms išvengti didelių konfliktų ir pasikartojančio užgaulaus elgesio apraiškų darbo vietose.

Daugiau informacijos galite gauti: Dr. Birutė Pajarskienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro, Profesinės sveikatos tyrimų skyriaus vadovė, tel. (8 5) 212 2817 arba el. paštu: birute@dmc.lt.