2012

Parengta profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamoji studija

2012 11 08

Higienos instituto specialistai baigė rengti Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamąją studiją „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany“. Jos autoriai – dr. Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Jolita Kartunavičiūtė. Studija išleista anglų kalba. Ją galite rasti Higienos instituto svetainėje, skiltyje "Leidiniai" –> "Informaciniai leidiniai".

Šiaurės matmens partnerystės šalių profesinės sveikatos priežiūros praktikos lyginamoji studija buvo vykdoma 2011-2012 m. pagal BSN programą bendradarbiaujant su NDPHS ekspertais iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos, Suomijos, Norvegijos, Rusijos ir Vokietijos. Studijos atsakingas vykdytojas buvo Higienos institutas. Duomenų analizė atlikta lyginant šalių profesinės sveikatos priežiūros praktiką pagal šiuos pagrindinius elementus:

1. Bendrieji ir specifiniai teisės aktai, reglamentuojantys profesinę sveikatą;
2. Profesinės sveikatos priežiūros sistemų modeliai šalyse;
3. Profesinės sveikatos tarnybų žmogiškieji ištekliai, profesinės sveikatos specialistų vykdomos funkcijos;
4. Profesinės sveikatos tarnybų (paslaugų) finansavimo pobūdis.

Studijos rezultatai buvo pristatyti 18-ajame metiniame Baltijos regiono šalių partnerystės (BSN – angl. Baltic Sea Network) atstovų darbuotojų saugos ir sveikatos plėtrai susitikime, kuris vyko 2012 m. lapkričio 1-2 dienomis Sankt Peterburge, Rusijoje. 

Daugiau informacijos apie minėtos studijos rezultatus jums galėtų suteikti: Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė, el. paštu: raimonda.eicinaite@dmc.lt, tel. 8 52 12 1969 arba Jolita Kartunavičiūtė, Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tarnybų skyriaus l.e.p. vadovė, el. paštu: jolita.kartunaviciute@dmc.lt, tel. 8 52 12 0861.