2012

18-as metinis BSN atstovų susitikimas

2012 11 08

2012 m. lapkričio 1-2 dienomis Sankt Peterburge, Rusijoje vyko 18-as metinis Baltijos regiono šalių partnerystės (BSN – angl. Baltic Sea Network) atstovų darbuotojų saugos ir sveikatos plėtrai susitikimas. Bendradarbiavimas pagal Baltijos regiono šalių partnerystės programą vyksta jau 18 metų. Šalys vykdo bendrus projektus, turi bendrą interneto svetainę www.balticseaosh.net, kur kasmet atnaujinama informacija. Lietuvai šiame susitikime atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos tarnybų skyriaus l.e.p. vadovė Jolita Kartunavičiūtė.

Šalių atstovai pristatė ataskaitas apie darbuotojų sveikatos stiprinimą darbo vietose. Lietuvos atstovė apžvelgė profesinės sveikatos aspektus reglamentuojančią teisinę bazę, daugiausia dėmesio kreipdami į sveikatos stiprinimo darbo vietose teisės aktus bei rekomendacijas (atsiųsti). Taip pat buvo pristatyti trys geros praktikos pavyzdžiai – kaip sveikatos stiprinimo veiklos vykdomos Lietuvos įmonėse – UAB „AQ Wiring Systems“ (pristatymas), AB „Smiltynės perkėla“ (pristatymas) ir UAB „Saint-Gobain“ (pristatymas).

Antrąją susitikimo dieną pristatyti BSN vykdomi projektai ir aptarti ateities planai. Buvo pristatyti Šiaurės matmens partnerystės šalių (NDPHS – angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being) profesinės sveikatos priežiūros praktikos palyginamosios studijos rezultatai, padalytos ataskaitos anglų kalba „Situation analysis of existing occupational health service systems in NDPHS countries: Lithuania, Latvia, Estonia, Poland, Finland, Norway, Russia, Germany“, autoriai Dr. Remigijus Jankauskas, Raimonda Eičinaitė-Lingienė, Jolita Kartunavičiūtė (atsiųsti).

Susitikime taip pat buvo aptarti ateities bendradarbiavimo planai, pristatytos naujų galimų projektų idėjos:
1. „Sužeidimų dėl nelaimingų atsitikimų darbe analizė Baltijos jūros regiono šalyse“, kurios tikslas palyginti statistinę informaciją bei aprašyti kiekvienos šalies atsakingas institucijas bei vykdomus darbus. Ketinama teikti paraišką vykdyti šį projektą. Finansavimą jam planuojama gauti 2013 m. pavasarį. Projekto trukmė – iki 2013 m. pabaigos.
2. „Sveikas gyvenimo būdas sveikose darbo vietose“. Šio projekto tikslas išanalizuoti sveikatos stiprinimo darbo vietose politines rekomendacijas bei pristatyti tipinius profesinių ligų plitimo atvejus ir jų priežastis. Paraišką finansavimui ketina teikti Švedijos institucijos. Vadovaujantis partneris–atsakingas vykdytojas būtų Upsalos universitetas. Projekto trukmė 2 metai.

Susitikime taip pat trumpai aptartos šalių 2011-2012 m. NDPHS sveikatos darbe strategijos veiksmų įgyvendinimo ataskaitos bei progreso lentelės.
Daugiau informacijos apie šį susitikimą gali suteikti: Jolita Kartunavičiūtė telefonu 8 5 212 0861 arba el. paštu jolita.kartunaviciute@dmc.lt).