2012

Briuselyje aptartas projekto „Sveikatos teisingumas 2020“ įgyvendinimas

2012 10 30

Spalio 16 d. Briuselyje vyko Europinio projekto „Sveikatos teisingumas 2020“ (angl. „Health equity 2020“, HE2020) pirmasis Valdymo grupės ir Patarėjų tarybos pasitarimas, kuriame buvo pristatytas projektas ir aptarti jo siekiniai, veiklos, įgyvendinimo eiga. Pasitarime dalyvavo pagrindinių projekto partnerių, atsakingų už darbo paketų įgyvendinimą, atstovai bei Patarėjų tarybos nariai, atstovaujantys Europos organizacijoms ir ES šalių sveikatos apsaugos ministerijoms, struktūrinius fondus administruojančioms institucijoms. Lietuvai susitikime atstovavo Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė, kuri nominuota Patarėjų tarybos nare vietoj SAM atstovo.

Projektas „Health Equity 2020“ – tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kurio  pagrindinis siekinys – padėti ES narėms rengti sveikatos netolygumų mažinimo veiklos planus, kurie pritrauktų struktūrinių fondų paramą. Projekto partneriai:
- Mastrichto universiteto Tarptautinės sveikatos skyrius – pagrindinis projekto partneris, atsakingas už du darbo paketus, susijusius su mokymu ir gebėjimų stiprinimu;
- Health ClusterNET, partneris atsakingas už projekto valdymą, įvertinimą ir rezultatų sklaidą,
- Erasmus Medicinos centro Visuomenės sveikatos skyrius, koordinuosiantis veiksmų plano pagrindimą ir rengimą;
- Lodzės medicinos universitetas, atsakingas už projekto veiklų išbandymą dideliame regione;
- Murska Sobota Sveikatos ir vystymo centras, atsakingas už projekto veiklų išbandymą mažame regione.

Projekte kartu su institucijomis, atstovaujančiomis regionams, iš keleto Europos sąjungos šalių dalyvaus Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuras. Daugiau informacijos apie projektą rasite čia.

Daugiau informacijos apie susitikimą suteiks dr. Rolanda Valintėlienė    tel. 8 5 261 8390 arba el. paštu rolanda.valinteliene@hi.lt