2012

Visbyje – Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo dalyvių susitikimas

2012 10 18

Spalio 1–2 d. Visbyje (Švedija) įvyko Baltijos regiono šalių antimikrobinio atsparumo tinklo (angl. BARN – Baltic Antibiotic Resistance collaborative Network) dalyvių susitikimas, kurį organizavo Švedijos užkrečiamųjų ligų kontrolės institutas (angl. – Swedish Institute for Communicable Disease Control). Vystant šį tinklą siekiama pratęsti bendradarbiavimą tarp Baltijos jūros regiono šalių, inicijuoti bendrus antimikrobinio atsparumo ir infekcijų valdymo projektus.

Susitikime dalyvavo Švedijos, Norvegijos, Lietuvos, Latvijos, Estijos ir Rusijos atstovai. Lietuvai atstovavo Higienos instituto vyr. specialistės Jolanta Miciulevičienė, Greta Gailienė, Rūta Markevičė, Akvilė Sinkevičiūtė, taip pat Vilniaus miesto klinikinės ligoninės, Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų chirurgai ir Lietuvos bendrosios praktikos gydytojų draugijos prezidentė dr. Sonata Varvuolytė.

Šių metų susitikimo tema – operacinių žaizdų infekcijų prevencija – antibiotikų profilaktika, rutininė infekcijų kontrolė ir chirurginiai pacientai ambulatorinėje grandyje. Susitikimo metu pristatyti pranešimai antibiotikų profilaktikos chirurgijoje, pacientų paruošimo planinėms operacijoms ambulatorinėje grandyje, priešoperacinės infekcijų prevencijos ir kontrolės įvertinimo temomis, šalių atstovai pasidalijo šiuo metu taikoma praktika ir atliktais tyrimais jų ligoninėse.

Taip pat vyko diskusijos trijose darbo grupėse: antibiotikų profilaktika chirurgijoje, pacientų ruošimas planinei operacijai ambulatorinėje grandyje ir priešoperacinė infekcijų kontrolė. Diskusijų grupių tikslas buvo aptarti problemines sritis atskirose asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir apsvarstyti galimų projektų idėjas, veiksmingas intervencines priemones, kaip būtų galima pakeisti esamą situaciją.

Nutarta išbandyti Pasaulio sveikatos organizacijos chirurgijos kontrolinį sąrašą (angl. chechlist), subjektyvią chirurgų pasiruošimo darbui vertinimo 10-čia balų sistemą, chirurgams ir šeimos gydytojams organizuoti mokymus apie pacientų paruošimą planinėms operacijoms. 

Daugiau informacijos gali suteikti Akvilė Sinkevičiūtė tel. (8 5) 261 6681 arba el. paštu akvile.sinkeviciute@hi.lt.