2012

Išleistas leidinys „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų statistika 2011 m. (galutinis, papildytas leidinys)”

2012 10 18
Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido galutinį, papildytą periodinį sveikatos statistikos leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2011 m.” variantą. Jame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai. Šis leidinys skirtas sveikatos specialistams, statistikams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės skirtos tolesnei duomenų analizei atlikti.
 
Leidinyje pateikiami pagrindiniai demografiniai rodikliai, gyventojų sergamumas, sergamumas infekcinėmis ligomis, piktybiniais navikais, psichikos ir elgesio sutrikimais, laikino nedarbingumo ir neįgalumo, aprūpinimo sveikatos priežiūros įstaigomis, personalu, stacionaro lovomis, ambulatorinių, greitosios medicinos pagalbos, stacionarinių, reabilitacinių įstaigų veiklos, nėščiųjų ir gimdyvių priežiūros rodikliai.

Nuo 2011 m. stacionare registruojama ne tik pagrindinė priežastis, dėl kurios pacientai buvo gydomi, bet ir kitos ligos bei komplikacijos. Todėl 2011 m. sergančiųjų asmenų skaičius yra šiek tiek padidėjęs. Taip pat reikia atkreipti dėmesį, kad nuo 2011 m. Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA stacionaro duomenys apima ir sanatorijų stacionarinės reabilitacijos ligonius. Todėl leidinyje yra pateikiami keli skirtingi stacionaro ligonių skaičiaus rodikliai. Be to, stacionaro dienos atvejai pateikiami atskirai nuo stacionaro ligonių.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Lietuvos statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Leidinį rasite interneto svetainės www.hi.lt skyrelyje „Leidiniai“ => „Sveikatos statistikos leidiniai” => „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos jums suteiks Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vadovė Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.