2012

Antrasis JAMIE projekto darbo grupės mokomasis seminaras

2012 10 02

Šių metų rugsėjo 20-21 dienomis Brandenburgo technikos universitetas Berlyne surengė „Traumų stebėsenos Europoje“ bendro veiksmo projekto (angl. JAMIE – „Joint Action on Monitoring Injuries in Europe”) antrąjį darbo grupės mokomąjį seminą. Šio projekto tikslas – sukurti bendrą, harmonizuotą traumų dėl išorinių priežasčių sveikatos informacijos sistemą ES šalyse narėse, kuri leistų surinkti, kaupti ir palyginti traumų priežastis tarp šalių. Lietuvoje projektas dėl traumų stebėsenos sistemos sukūrimo pradėtas vykdyti 2011 metais.

Higienos institutas atstovauja Lietuvą įgyvendinant JAMIE projektą ir dalyvauja jame kartu su Austrija, Kipru, Čekija, Danija, Estija, Vokietija, Graikija, Vengrija, Airija, Islandija, Italija, Latvija, Malta, Olandija, Norvegija, Portugalija, Rumunija, Švedija, Slovėnija, Ispanija, Didžiąja Britanija.

Mokomajame seminare buvo aptarti 2009-2010 m. šalių surinktų traumų dėl išorinių priežasčių duomenų aktualumas ir patikimumas, techninės problemos, susijusios su JAMIE projekto įgyvendinimu (duomenų rinkimas, klasifikavimas, kodavimas ir apdorojimas), ligoninių ir medicinos darbuotojų motyvacija koduojant traumas dėl išorinių priežasčių.

Seminaro metu Turkija, Vokietija, Olandija ir Portugalija pristatė renkamus traumų priežasčių duomenis savo šalyse, dalijosi patirtimi įdiegiant informacines sistemas gydymo įstaigose, skirtas registruoti traumas ir jų priežastis, taip pat kaip bendradarbiauti su kitomis institucijomis.

Dalyviams buvo pristatyta surinktų duomenų (už 2009-2010 metus iš pateikusių šalių) palyginamoji analizė. Darbo grupėse metu pristatyta kaip apskaičiuoti šalies traumų atvejų įvertį, bei jų pasikliautinius intervalus, naudojant ekstrapoliacijos metodą HDR, turint duomenų imtį, surinktą iš ligoninių registro. Taip pat priminta, kaip įvertinti YLD („Years lived with disability” – išgyventi metai su negalia), YLL („Years of life lost“  – prarasti gyvenimo metai), DALY („Disability adjusted life years“ – negalios koreguoti gyvenimo metai) rodiklius. Dalyviai pasidalino patirtimi įgyvendinant numatytus darbo planus, pristatė pagrindines problemas.

Antrąją susitikimo dieną didžiausias dėmesys buvo skirtas turimų duomenų apie traumas dėl išorinių priežasčių svarbai ir maksimaliam jų panaudojimui. Šalims dalyvėms rekomenduota skatinti ligoninių ir medicinos darbuotojų, kodojančių traumas, motyvaciją ir skelbti duomenų panaudojimo svarbą. Pasiūlyta rengti dar vieną papildomą mokomąjį seminarą kitais metais.

Daugiau informacijos apie šį seminarą suteiks Neringa Madeikytė, Dalia Tendziagolskytė  tel. 8 52 773303 arba el. paštu: neringa.madeikyte@hi.lt, dalia.tendziagolskyte@hi.lt.