2012

Išleistas žurnalo „Visuomenės sveikata“ priedas (2012/2)

2012 10 01

Radiacinės saugos ir susijusių sričių specialistams bei plačiajai visuomenei rekomenduojame žurnalo „Visuomenės sveikata“ 2 priedą, kuriame pateikiama tarptautinės konferencijos „Gyventojų apšvita ir pasaulyje įgyta patirtis radiologinių ir branduolinių avarijų metu“ medžiaga.

Konferencija įvyko šių metų birželio 7 d. Vilniuje. Ją organizavo Sveikatos apsaugos ministerija, Radiacinės saugos centras ir Lietuvos  radiacinės saugos draugija.

Leidinyje pristatoma 16 originalių straipsnių aktualiomis radiacinės saugos, radioekologijos, gyventojų apšvitos vertinimo, branduolinio saugumo, branduolinės energetikos plėtojimo, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo, pasirengimo ir reagavimo į branduolines bei radiologines avarijas, taršos, paskleistos radiologinių ir branduolinių avarijų metu, poveikio gyventojams vertinimo temomis.

Straipsniuose kalbama apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių prevenciją ir tvarkymą, gyventojų gamtoje, buityje bei gydymo įstaigose gaunamos apšvitos keliamą riziką: aptariami radono patalpose nulemtos gyventojų apšvitos ir vėžinių susirgimų rizikos tyrimai, vertinama aplinkos radioekologinės būklė, radioaktyviosios taršos ypatumai importuojamuose miško grybuose ir uogose. Taip pat pristatomi apšvitos dozių registravimo ypatumai galvos ir kaklo navikų brachiterapijoje bei branduolinės medicinos darbuotojų išorinės apšvitos stebėsenos ypatuma ir pacientų apšvita medicininių diagnostinių procedūrų metu.

Leidinyje taip pat analizuojama branduolinė sauga per incidentus, aptariama, kaip modeliuoti meteorologines sąlygas naujos kartos HARMONIE modeliu ir įvertinti radioaktyvių medžiagų sklaidą avarijų metu, kaip galima prognozuoti radionuklidų sklaidą iš Fukušimos Daiichi atominės elektrinės ir Lietuvoje matuoti taršą radionuklidais. Atreiptas dėmesys ir į Ignalinos atominės elektrinės žemo bei vidutinio aktyvumo radioaktyviųjų atliekų įtaką Visagino miesto vandenvietei.

Elektroninę žurnalo priedo versiją galite rasti mūsų tinklapio www.hi.lt skyrelyje „Žurnalas „Visuomenės sveikata“→ „Archyvas.