2012

Praktiniai mokymai „Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos moksliniai pagrindai ir praktinis taikymas“

2012 09 26
Kviečiame visuomenės sveikatos priežiūros specialistus, dirbančius savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, apskričių visuomenės sveikatos ugdymo centruose, mokyklose, ir kitus visuomenės sveikatos specialistus, prisidedančius prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, dalyvauti 18 akad. val. mokymuose ,,Psichikos sveikatos stiprinimo ir psichikos sutrikimų prevencijos moksliniai pagrindai ir praktinis taikymas“, kurie vyks 2012 m. spalio 10-12 dienomis viešbučio „Šarūnas“ konferencijų salėje Nr. 3, Raitininkų g. 4, Vilniuje.

Mokymų temos:
•    I DIENA.
Alkoholio, narkotikų bei kitų psichiką veikiančių medžiagų paplitimo pasaulyje bei Lietuvoje naujausios tendencijos. Požiūrio į priklausomybes kaita. Biopsichosocialinis modelis. Šiuolaikinė priklausomybių samprata. Priklausomybių tipologija. Priklausomybių prevencijos modeliai. Prevencijos lygiai. Bendroji atrankinė ir tikslinė prevencija. Nuostatų svarba prevencijoje. Požiūris į psichoaktyvių medžiagų vartojimą, priklausomybės ligomis sergančius asmenis.
•    II DIENA. Bendrosios prevencijos tikslai, uždaviniai bei pagrindiniai principai. Atrankinė prevencija. Darbas su rizikos grupėmis. Tikslinė prevencija. Asmenų su padidinta rizika identifikavimas. Intervencijos priemonės. Darbas su šeima. Prevencijos metodai bei technikos.
•    III DIENA. Prevencinių programų kūrimas. PRECEDE-PROCEED modelis. Socialinis marketingas. 4 žingsnių programa. Prevencinių priemonių vertinimo svarba bei galimybės. Susipažinimas su gerąja priklausomybių prevencijos programų patirtimi: EDDRA projektas. Gerosios patirties panaudojimo galimybės bei perspektyvos.

Paskaitas skaito lektoriai: doc. dr. L. Bulotaitė, J. Kaliatkaitė, T. Jasiukevičiūtė.
Vieta: Viešbučio „Šarūnas“ konferencijų salė Nr. 3, Raitininkų g. 4, 09200 Vilnius.
Data: 2012 m. spalio 10-12 d.
Pradžia: spalio 10 d. – 09:00-09:30 registracija; 09:30 – mokymų pradžia. Spalio 11 ir 12 d. mokymų pradžia  09:00.
Registracija vyks iki 2012 metų spalio 8 d. Prašome užpildyti registracijos formą (atsiųsti) ir ją išsiųsti elektroniniu paštu info@nmmc.lt. Taip pat registruotis į renginį galite užpildžius registracijos formą tinklapyje www.nmmc.lt.

Dalyvių skaičius yra ribotas – paskambinsime tik atrinktiems kandidatams.

Kursai ir dalyvių maitinimas finansuojami projekto lėšomis.

Kvalifikacijos tobulinimo kursus organizuoja Higienos institutas, įgyvendinant ES lėšomis finansuojamą projektą „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų ir slaugos darbuotojų, prisidedančių prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo, kvalifikacijos kėlimas“ (SFEMIS Nr. VP1-1.1-SADM-V-01-007), kurį vykdo kartu su projekto partneriu Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centru.

Atkreipiame dėmesį, kad kvalifikacijos kėlimo kursai skirti tik visuomenės sveikatos priežiūros specialistams, dirbantiems savivaldybių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose, apskričių visuomenės sveikatos ugdymo centruose, mokyklose, ir kitiems visuomenės sveikatos specialistams, prisidedantiems prie sergamumo ir mirtingumo nuo pagrindinių neinfekcinių ligų mažinimo.

Kilus klausimams maloniai prašome kreiptis:

Viešoji įstaiga „Nacionalinis medicinos mokymų centras“
Mokymų projektų vadovas
Janis Možeiko, mob. 867381764
janis@nmmc.lt, info@nmmc.lt

Pagarbiai, konferencijos organizatoriai