2012

Pasitarimas dėl vyresniojo amžiaus darbuotojų sveikatos stiprinimo

2012 09 25

Šių metų rugsėjo 19 dieną  Briuselyje įvyko tarptautinis susitikimas tema „Vyresniojo amžiaus žmonių sveikatos stiprinimas darbe“. Renginio organizatoriai – Europos sąjungos saugos darbe ir sveikatos agentūra (EU-OSHA). Agentūros EU-OSHA vienas iš pagrindinių tikslų yra tyrinėti pokyčius, susijusius su darbo aplinka ir gerove darbe, bei formuoti sveikatą stiprinančius įgūdžius, pradedant nuo mokyklinio amžiaus vaikų švietimo apie rizikos darbo aplinkoje valdymą iki sveiko bei aktyvaus gyventojų senėjimo skatinimo, siekiant kuo ilgiau išsaugoti žmonių darbingumą.

Pasitarime dalyvavo apie 50 specialistų, ekspertų, mokslininkų, politikų iš įvairių Europos šalių, Europos Komisijos,  EU-OSHA agentūros, Europinio sveikatos stiprinimo darbe tinklo (ENWHP). Lietuvai atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė Raimonda Eičinaitė-Lingienė.

Pagrindinis susitikimo tikslas – išdiskutuoti esmines  problemas, su kuriomis šalys susiduria, užtikrindamos vyresniojo amžiaus darbuotojų gerą savijautą bei išsaugodamos jų darbingumą, taip pat numatyti bendro projekto, koordinuojamo EU-OSHA ir remiamo Europos Parlamento, vystymo galimybes 2013-2015 metais.

Pagrindinės priežastys, lemiančios tokio projekto vystymo svarbą yra Europos visuomenės senėjimas ir su tuo susijęs augantis nedarbo dienų skaičius, didesni nelaimingų atsitikimų, profesinių ir su darbu susijusių ligų rodikliai. Šios problemos daro tiesioginę negiamą įtaką šalių ekonomikoms. Christos Sedlatschek, EU-OSHA direktorės,  pranešime nuskambėjo žinia, kad pagal mokslininkų prognozes, 2060 m. didžiąją darbuotojų grupę sudarys 55-80 amžiaus žmonės. Tai visuomenei sukels naujų socialinių-ekonominių iššūkių, kuriems turime būti pasiruošę.

Pagrindinis numatomo vystyti projekto tikslas – holistinis požiūris į bet kurio amžiaus, darbuotoją, – užtikrinti saugią ir sveiką darbo aplinką visos žmogaus darbinės veiklos metu bei formuoti specialius įgūdžius, kurių reikės vyresnių žmonių darbingumui išsaugoti. Įvertinant, kad kiekvieno žmogaus kiekviename amžiaus tarpsnyje poreikiai yra skirtingi, svarbu, kad konsultuojantys medikai, profesinės sveikatos specialistai būtų tinkamai pasiruošę patarti darbdaviams, kaip sukurti ir išlaikyti sveikatai saugią darbo aplinką bei pailginti darbuotojų darbinį amžių. Tai ypač svarbi investicija, nes žmogaus organizme vykstančius pokyčius dažnai kompensuoja šios amžiaus grupės darbuotojų didesnė patirtis ir aukštesnė kvalifikacija. Todėl socialinių partnerių dialogą pagerintų ir prisidėtų prie darbo jėgos stiprinimo ne šios amžiaus grupės darbuotojų diskriminavimas, o saugių sveikatai darbo grafikų sukūrimas bei sveikatą stiprinančių programų, politikų ir strategijų įgyvendinimas.

Daugiau informacijos apie šį pasitarimą bus paskelbta EU-OSHA puslapyje: http://osha.eu/en/seminars.