2012

Berlyne įvyko tarptautinis seminaras „Kancerogenai ir su darbu susijęs vėžys“

2012 09 10
Rugsėjo 3-4 d. Berlyne (Vokietija) įvyko tarptautinis seminaras „Kancerogenai ir su darbu susijęs vėžys“ (“Carcinogens and Work-related Cancer”), kurį organizavo Europos saugos ir sveikatos darbe agentūra (EU-OSHA). Seminaras buvo skirtas apibendrinti šiuolaikines žinias apie kancerogenų ekspoziciją, profesinio vėžio priežastis, nustatyti informacijos spragas bei aptarti, kaip ateityje mažinti profesinio vėžio žalą Europoje.

Seminare dalyvavo apie 60 ekspertų ir politikų iš visos Europos, Pasaulio sveikatos organizacijos, Europos Komisijos, Europos cheminių medžiagų agentūros, darbuotojų ir darbdavių atstovai. Lietuvai atstovavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro Profesinės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė Rasa Venckienė.

Dalyviai diskutavo ir apibendrino rezultatus 3 grupėse:
-    mokslas: kancerogenų ekspozicijos ir su darbu susijusio vėžio žalos vertinimo metodai;
-    pažeidžiamos grupės: kancerogenų veikiami ir vėžiu sergantys darbuotojai;
-    prevencija: veiksmų planai ir kampanijos, skirtos išvengti profesinio vėžio.

Seminare akcentuotas tikslių kancerogenų ekspozicijos ir profesinio vėžio paplitimo duomenų trūkumas Europos šalyse, platesnio įvairių duomenų šaltinių (valstybiniai vėžio registrai, gyventojų užimtumo, draudimo institucijų duomenys) panaudojimo poreikis. Atkreiptas dėmesys į daugybinės kancerogenų ekspozicijos problemą. Pastebėta, jog daug svarbių kancerogenų nėra įtraukti į REACH (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų), taip pat būtina atnaujinti CAREX (Europos dirbančiųjų kancerogenų ekspozicijos duomenų bazė). Pristatyti vėžio žalos vertinimo pavyzdžiai. Pabrėžta, jog būtina atkreipti dėmesį į „paslėptas“ socialiniu aspektu pažeidžiamas darbuotojų grupes – darbininkus, laikinus darbuotojus, dirbančius pagal subrangos sutartis, darbuotojus imigrantus. Taip pat aptarta vėžiu sergančių darbuotojų sugrįžimo į darbą problema.

Seminaro rezultatai bus paskelbti EU-OSHA interneto svetainėje http://osha.europa.eu/en/seminars.

Daugiau informacijos suteiks Rasa Venckienė, el. p. rasa.venckiene@hi.lt, tel. (8 5) 262 9931.