2012

Išleistas leidinys apie antibiotikų suvartojimą ligoninėse

2012 07 11

Išleistas naujas leidinys – „Antibiotikų suvartojimas bei suvartojimui įtakos turintys veiksniai Lietuvos bendrojo pobūdžio ir slaugos ligoninėse“. Tai 7-oji „Mokslų darbų“ serijos dalis.

Praėjusio amžiaus pabaigoje itin išaugęs atsparių bakterijų paplitimas paskatino ieškoti efektyvių šio reiškinio plitimo prevencijos priemonių. Kadangi tyrimais ir eksperimentais įrodyta, kad bakterijų atsparumas yra tiesiogiai susijęs su antibiotikų vartojimu, tapo itin svarbu ištirti antibiotikų vartojimą. Lietuvoje tokių tyrimų nėra gausu.

Higienos institutas nuo 2003 m. kas antri metai atlieka hospitalinių infekcijų paplitimo tyrimus ligoninėse. Tyrimų rezultatai atspindi ir antibiotikų skyrimo ypatumus šiose gydymo įstaigose. Tačiau šie tyrimai yra fragmentiški, todėl, įgyvendinant Antimikrobiniams preparatams atsparių mikroorganizmų plitimo prevencijos 2008-2014 metų programą, buvo atliktas tyrimas, kurio tikslas – nustatyti antibiotikų suvartojimo mastą bendrojo pobūdžio ir slaugos ligoninėse.

„Tyrimas ne tik pateikė objektyvius duomenis apie antibiotikų suvartojimą Lietuvos ligoninėse, atskleidė antibiotikų skyrimo problemas, bet ir paskatino ligonines aktyviai domėtis šia sritimi“, – teigia Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė.

Leidinyje pristatoma Higienos institute 2008-2010 m. vykdyto mokslinio darbo rezultatai. Literatūros apžvalgoje analizuojamos antibiotikų suvartojimo tendencijos kai kuriose Europos šalyse, išryškinami teigiami pavyzdžiai. Toliau leidinyje pateikti tyrimo metodai ir pagrindiniai tyrimų rezultatai.

Šio tyrimo duomenų pagrindu buvo parengtos penkios mokslo publikacijos. Jas visas galima rasti šiame leidinyje.

„Antibiotikų suvartojimas vertintas remiantis tarptautinėje praktikoje taikomais rodikliais. Taikyti metodai gali būti panaudojami diegiant antibiotikų suvartojimo stebėseną asmens sveikatos priežiūros įstaigose“, – sako dr. R. Valintėlienė. 

Norinčius įsigyti šį leidinį, prašome kreiptis į Vandą Galvydienę tel.:
8 52 62 9931 arba el. paštu: vanda.galvydiene@lmb.lt.

Daugiau informacijos apie leidinį suteiks dr. Rolanda Valintėlienė tel.: 8 52 61 8390 arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt.