2012

Diskusijoje aptarta visuomenės sveikatos specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistema

2012 07 16

Šių metų liepos 4–5 dienomis Druskininkuose vyko diskusija „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos tobulinimo sistemos kūrimas“, kurią organizavo Higienos institutas, įgyvendindamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą (toliau – Projektas) „Visuomenės sveikatos priežiūros specialistų rengimo, kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo, poreikio planavimo sistemos sukūrimas“. Diskusijoje dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos, universitetų, visuomenės sveikatos centrų, savivaldybių visuomenė sveikatos biurų, specializuotų visuomenės sveikatos įstaigų, profesinės organizacijos atstovai.

Diskusijos dalyvius pasveikino Higienos instituto direktorius dr. Remigijus Jankauskas, akcentuodamas visuomenės sveikatos specialistų tobulinimo sistemos poreikį ir įvardindamas pagrindinius iššūkius, susijusius su visuomenės sveikatos biurų plėtra, jų lyderystės užtikrinimu.

Sveikatos apsaugos ministerijos lūkesčius visuomenės sveikatos specialistų kompetencijoms pristatė Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento direktorius Audrius Ščeponavičius, supažindindamas su naujausiais Lietuvos ir tarptautiniais sveikatos politikos dokumentais, vykdomais ir netrukus prasidėsiančiais projektais.

Sveikatos apsaugos ministerijos Asmens sveikatos departamento Sveikatos priežiūros išteklių valdymo skyriaus vedėjas Jonas Bartlingas kalbėjo apie sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijos kėlimo sistemą, jos tobulinimo galimybes, vieningais principais pagrįstos asmens ir visuomenės sveikatos specialistų tobulinimo sistemos reikalingumą.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos inovacijų skyriaus vadovė dr. Virginija Kanapeckienė diskusijos dalyviams pristatė užsienio šalių visuomenės sveikatos specialistų kompetencijų tobulinimo patirtį, išsamiau supažindindama, kaip Jungtinėje Karalystėje organizuojamas visuomenės sveikatos specialistų tobulinimas ir administruojamas visuomenės sveikatos specialistų registras.

Higienos instituto Visuomenės sveikatos technologijų centro vadovė dr. Rolanda Valintėlienė supažindino su Projekto veiklų įgyvendinimo eiga ir rezultatais, kurie suteikė objektyvios informacijos apie visuomenės sveikatos specialistus, jų kompetencijas, kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei požiūrį į esamą kvalifikacijos tobulinimą Lietuvoje.

Visuomenės sveikatos asociacijos prezidentė, Klaipėdos rajono visuomenės sveikatos biuro direktorė Neringa Tarvydienė supažindino su visuomenės sveikatos biurų specialistų kvalifikacijos tobulinimo situacija, įvardijo esamas problemas ir pateikė siūlymus tobulinimo sistemos kūrimui.

Visuomenės sveikatos asociacijos prezidentas Kauno visuomenės sveikatos centro direktorius Gintautas Kligys pristatė visuomenės sveikatos centrų specialistų kompetencijų ir kvalifikacijos tobulinimo situaciją ir problemas, akcentavo profesinės kvalifikacijos, skirtingų specializacijų visuomenės sveikatos specialistų įteisinimo būtinumą.

Remdamiesi projekto veiklų rezultatais Higienos instituto atstovai parengė diskusijai siūlymus dėl pagrindinių tobulinimo sistemos elementų: privalomos tobulinimo sistemos, specialistų žinių, gebėjimų ir kompetencijų standarto, kvalifikacinių kategorijų, jų nustatymo indikatorių bei atestavimo komisijos, visuomenės sveikatos specialistų registro, kaip instrumento specialistų kvalifikacijos, kompetencijų stebėsenai, jo funkcijų bei veiklos principų. Išsakę įvairiausias nuomones diskusijos dalyviai sutarė dėl privalomos tobulinimo sistemos, specialistų registro ir kvalifikacinių kategorijų reikalingumo bei vienodų kvalifikacijos tobulinimo principų visiems sveikatos priežiūros specialistams taikymo.

Higienos institutas, apibendrinęs diskusijų rezultatus, toliau konsultuotis su specialistais ir teiks pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl visuomenės sveikatos specialistų tobulinimo sistemos.

Daugiau informacijos apie renginį suteiks projekto vadovė dr. Rolanda Valintėlienė tel.   (85) 261 8390       arba el. paštu: rolanda.valinteliene@hi.lt