2012

EUROSTATO techninės darbo grupės „Sveikatos priežiūros statistika“ (TG CARE) pasitarimas

2012 06 15

2012 m. birželio 11-12 dienomis Liuksemburge įvyko EUROSTATO techninės darbo grupės „Sveikatos priežiūros statistika“ (TG CARE) pasitarimas. Pasitarime dalyvavo Higienos instituto Sveikatos informacijos centro Sveikatos statistikos skyriaus vedėja Rita Gaidelytė.

TG CARE posėdyje buvo aptarti privalomo duomenų pateikimo EUROSTATUI rezultatai ir problemos, naujų papildomų duomenų apibrėžimai ir teikimo galimybės, EUROSTATO parengtas pirmasis įgyvendinančio reglamento apie Sveikatos sąskaitų sistemos duomenų teikimą projektas.

Susitikime EUROSTATAS ir DG SANCO pristatė savo darbus bei projektus susijusius su sveikatos statistika. Buvo aptarti bendro EUROSTATO, Pasaulinės sveikatos organizacijos (PSO) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) sveikatos statistikos duomenų surinkimo 2012 m. rezultatai. Posėdyje šalys priėmė sprendimus  kuriais klausimais, kurie iškilo dėl galimo renkamų duomenų patikslinimo. Buvo pristatyti duomenys, kuriuos numatoma rinkti papildomai. Daugumą jų Lietuva renka jau dabar savo nacionalinėje statistikoje ir dalį jų teikia PSO.

Antrąją dieną buvo aptartas EUROSTATO parengtas pirmasis įgyvendinančio reglamento apie Sveikatos sąskaitų sistemos duomenų teikimą projektas. EUROSTATAS pateikė šalių pastabų, atsiųstų iki susitikimo, apžvalgą. Dauguma šalių pritarė, kad rengiantis pradėti naudoti naują Sveikatos sąskaitų sistemos SHA2011 metodologiją, tikslinga reglamentą rengti šios metodologijos pagrindu. Todėl pirmasis reglamento projektas turi būti perdarytas ir aptarimas pradėtas iš naujo. Pirmasis duomenų teikimas pagal naują metodiką turėtų būti 2015 arba 2016 m. (už 2013 arba 2014 m.).

Šalys ginčijosi dėl reikalingų duomenų detalumo. Dabartinis reglamento projektas reikalauja 1 ir 2 lygmens duomenų, kai kurios šalys siūlė kol kas  privalomai pateikti tik 1 (stambiausio) lygmens duomenis. Kadangi daug šalių dar nėra bandžiusios skaičiuoti duomenis pagal naują metodologiją, EUROSTATAS pasiūlė iš pradžių priimti Nacionalinių sveikatos statistikos institucijų susitarimą (kuris turi beveik reglamento galią) teikti sveikatos sąskaitų statistiką, kartu vykdant bandomuosius projektus dėl duomenų teikimo pagal naują metodologiją, o reglamentą priimti vėliau.

Iki reglamento priėmimo šalys galėtų kreiptis dėl papildomo finansavimo diegiant SHA2011, ko nebūtų galima daryti, jei būtų priimtas reglamentas. Taip pat buvo pasiūlyta sukurti darbo grupę, kuri galėtų aptarti reikalingų rodiklių sąrašą bei parengti reglamento priedams reikalingas duomenų teikimo lenteles. Šie klausimai turėtų būti aptarti EUROSTATO darbo grupės „Visuomenės sveikata“ posėdyje 2012 m. rugsėjį, galutinius sprendimus turėtų priimti Europos šalių statistikos įstaigų socialinių direktorių taryba.

Daugiau informacijos suteikiama tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu: rita.gaidelyte@hi.lt.