2012

Išleistas leidinys apie Lietuvos gyventojų sveikatą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą 2011 m. (išankstiniai duomenys)“

2012 06 13

Higienos instituto Sveikatos informacijos centras išleido elektroninį periodinį leidinį „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla 2011 m. (išankstiniai duomenys)”, kuriame pateikiami Lietuvos gyventojų sveikatos ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklos rodikliai.

Rodikliams skaičiuoti naudojami sveikatos priežiūros įstaigų, specializuotų sveikatos įstaigų bei institucijų metinių ataskaitų, Mirties atvejų ir jų priežasčių valstybės registro, epidemiologinių registrų, Privalomojo sveikatos draudimo fondo informacinės sistemos SVEIDRA, Lietuvos statistikos departamento, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos bei Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenys.

Šis 93 puslapių išankstinis leidinys yra nepilnas, nes Higienos instituto Sveikatos informacijos centras nuo 2011 m. birželio 1 d. negauna iš Valstybinės ligonių kasos Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA stacionaro posistemės SPAP duomenų. Todėl leidinyje nėra sergančių asmenų, stacionarinio sergamumo, reabilitacijos lentelių.

Leidinys skirtas sveikatos ir statistikos specialistams, administratoriams, mokslininkams. Leidinyje pateiktos konkrečios rodiklių reikšmės, skirtos tolimesnei duomenų analizei. Leidinį galite rasti  Higienos instituto svetainės www.hi.lt skyriuje „Leidiniai“ -> „Sveikatos statistikos leidiniai“ -> „Lietuvos gyventojų sveikata ir sveikatos priežiūros įstaigų veikla“.

Daugiau informacijos apie leidinį gali suteikti Rita Gaidelytė tel. (8 5) 277 3303 arba el. paštu rita.gaidelyte@hi.lt.