2012

Įvyko Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (NDPHS) grupės susitikimas

2012 06 07
Gegužės 24-25 dienomis Helsinkyje, Suomijoje įvyko trečiasis Šiaurės matmens partnerystės visuomenės sveikatos ir socialinės gerovės srityje (angl. Northern Dimension Partnership in Public Health and Social Well-being, NDPHS) Darbo saugos ir sveikatos tikslinės grupės (angl. Task Group on Occupational Safety and Health, TG OSH) darbinis susitikimas.
 
Šis susitikimas buvo organizuojamas kartu su Neužkrečiamųjų ligų, susijusių su gyvenimo būdu, socialine aplinka ir darbu ekspertų grupe (angl. Expert Group on Non-Communicable Diseases related to Lifestyles and Social and Work, NCD EG).
 
Susitikime dalyvavo Higienos instituto Profesinės sveikatos centro vadovė R.Eičinaitė-Lingienė, kuri skaitė pranešimą ir pristatė tarpinius vykdomo tyrimo „Palyginamoji  profesinės sveikatos ir saugos paslaugų sistemų situacijos analizė Šiaurės matmens partnerystės šalyse” apie profesinės sveikatos paslaugas,  jų struktūrą, turinį bei dirbančių profesionalų kiekį pasirinktose šalyse: Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Suomijoje, Norvegijoje, Vokietijoje ir Lenkijoje.


Susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Latvijos, Estijos, Suomijos, šiaurės-vakarų Rusijos regiono. 

Pagrindinis susitikime svarstytas klausimas buvo neužkrečiamųjų ligų politikos plėtojimo strategija šalyse ir galimybės vystyti bendras veiklas, projektus profesinės sveikatos srityje. Suomijos atstovai pristatė jų šalyje vykdomas darbuotojų sveikatos apsaugos (angl. „well-being at work“ - gerovė darbe) priemones pagal patvirtintą politiką, tuo tarpu kitose NDPHS šalyse ir Lietuvoje, pagrindinės priemonės yra numatytos Darbuotojų saugos ir sveikatos strategijoje.
 
 
Neužkrečiamųjų ligų politikos plėtojimas yra svarbus uždavinys kiekvienai šaliai, nes būtent šios ligos yra labiausiai paplitusios ir įtakoja šalių socioekonominį vystymąsį. Pagrindiniai susirgimo neužkrečiamomis ligomis rizikos faktoriai yra: aukštas kraujospūdis, rūkymas, alkoholio vartojimas, aukštas cholesterolio kiekis, antsvoris, mažas vaisių ir daržovių vartojimas mitybos racione ir judėjimo stoka. Susitikime buvo diskutuojama apie tai, kaip galima būtų spręsti šias problemas profesinėje (darbinėje) aplinkoje.

Detalesnės informacijos apie šį renginį galima rasti puslapyje www.ndphs.org

Daugiau informacijos suteiks Raimonda Eičinaitė-Lingienė, tel. (8 5) 212 1969 arba el.paštu raimonda@dmc.lt.